TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Promocja na centralę sygnalizacji pożaru Protec 6400

18.12.2015

Promocja centrali pożarowej Protec 6400

Centrala Protec 6400 przeznaczona jest dla budynków o średniej i dużej kubaturze, takich jak m.in. hotele, biurowce, lotniska, szpitale, obiekty przemysłowe.

Cechy systemu:
- duża wydajność i odporność na fałszywe alarmy,
- bezpieczna pętla dozorowa,
- proste adresowanie,
- bezpieczeństwo sieci,
- łatwa instalacja i lokalizacja prawidłowego położenia urządzeń,
- precyzyjna lokalizacja wystąpienia pożaru,
- pełna kontrola obiektu z dowolnego węzła wyświetlającego i sterującego (panel DCN),
- elastyczność w zakresie podłączenia różnych elementów,
- zarządzanie w trybie True System Management.

 

Sposób działania
Protec 6400 to w pełni rozproszony, sieciowy, interaktywny, cyfrowy i adresowalny system detekcji i sygnalizacji pożaru, zaprojektowany i opracowany zgodnie z normą EN 54-2&4. Przeznaczony jest dla budynków o średniej i dużej kubaturze, takich jak m.in. hotele, biurowce, lotniska, szpitale, obiekty przemysłowe.
To, co wyróżnia system Protec 6400, to duża odporność na fałszywe alarmy, łatwość adresowania oraz precyzyjna lokalizacja zdarzenia pożarowego.

Inteligentny system
Centrala analizuje dane z każdej czujki pożarowej i „uczy się” na podstawie zebranych informacji zwrotnych. W celu przeciwdziałania fałszywym alarmom system rozpoznaje sytuacje, w których dany czujnik staje się zabrudzony lub znajduje się w zanieczyszczonym środowisku – informacje te są porównywane z danymi tła, co pozwala na odpowiednie dopasowanie progu alarmu (kompensacja). Centrala posiada rozbudowaną logikę – potrafi rozpoznać czynniki kwalifikujące się pod zdarzenie pożarowe i odróżnić je od czynników powodujących fałszywe alarmy, takich jak np. para wodna pochodząca z łazienki. Dodatkowo dowolna wielodetektorowa czujka sama zwiększa czułość – przykładowo w sytuacji, gdy zostanie wykryty wzrost temperatury, inny sensor czujki, np. optyczny, zwiększa swoją czułość w wykrywaniu cząstek dymu.
 

Pętla dozorowa
Centrala została wyposażona w wysoce wydajną adresowalną pętlę dozorową Algo-Tec™ 6000PLUS. Nazwa Algo-Tec™ pochodzi od algorytmów opracowanych przez inżynierów producenta i jest stosowana wyłącznie w oferowanych przez nas rozwiązaniach. Na pętli dozorowej mogą być montowane ręczne ostrzegacze pożarowe, adresowalne sygnalizatory akustyczne zasilane z pętli, różnego rodzaju detektory, w tym adresowalne czujki liniowe i/lub czujki zasysające, oraz moduły. Istnieje również możliwość bezpośredniego podłączenia do pętli dozorowej adresowalnego, pętlowego wyświetlacza LCD.

Bezpieczna sieć
Sieć systemu tworzą rozproszone po obiekcie panele kontroli i wyświetlania (6400/DCN), panele obsługi pętli (6400/LPN) oraz ich opcje. Połączenie ich w pętle i użycie protokołu komunikacyjnego RS485 pozwala mieć pewność, że żadne pojedyncze uszkodzenie nie spowoduje wstrzymania pracy systemu. Sprawność działania sieci paneli zapewnia również przesyłanie pomiędzy nimi bieżących informacji systemowych. Można zobaczyć je w każdym panelu (6400/DCN). Dla zwiększenia bezpieczeństwa panele (6400/DCN i 6400/LPN) przechowują zaprogramowaną konfigurację systemu. Każdy z nich (6400/DCN) umożliwia także sterowanie i konfigurację całej sieci, bez potrzeby wyznaczenia jednego panelu głównego. Połączenia sieciowe mogą być realizowane przy pomocy przewodów miedzianych lub światłowodów.

Integralność systemu i zwiększona efektywność
Panele umiejscawia się, uwzględniając strukturę obiektu oraz łatwość ułożenia okablowania. Dzięki temu pętle oraz linie sygnalizatorów są krótsze, bo podłączone do lokalnie umiejscowionego panelu (6400/LPN). Takie rozwiązanie pozwala nam na uniknięcie prowadzenia wszystkich przewodów systemu do jednego central-nie położonego miejsca. Tym samym zwiększa się integralność i sprawność działania całego układu, ponieważ pojedyncze zdarzenie na pętli spowoduje problemy w niewielkiej części systemu.

Duża elastyczność
Rozproszona natura systemu 6400 pozwala rozbudowywać go przez dodanie paneli obsługi pętli (6400/LPN). Każda z czterech pętli umożliwia przyłączenie do 127 interaktywnych, adresowalnych urządzeń Protec Algo-Tec™ 6400, co daje łącznie 508 adresowalnych urządzeń na jeden panel (6400/LPN). Przy maksymalnym wykorzystaniu 99 paneli pojemność sieci to ponad 50 000 urządzeń. Jeżeli ta liczba okaże się za mała, można stworzyć drugą sieć i połączyć je ze sobą.

Konfiguracja
System programuje się na miejscu przy użyciu dedykowanego oprogramowania komputerowego. Dane konfiguracyjne można pobrać z dowolnego panelu 6400/DCN za pośrednictwem wbudowanego portu RS232 i rozesłać siecią systemu Protec 6400. Taka metoda programowania nie tylko skraca czas konfiguracji na obiekcie, ale także pozwala tworzyć kopie bezpieczeństwa systemu.

Więcej informacji na temat nowej centrali Protec 6400 znajdą Państwo w naszej nowej broszurze

 

Zobacz test czujek Protec

 

 

O promocyjną cenę zapytaj naszego handlowca