TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Cele i funkcje systemu oddymiania grawitacyjnego

Podstawowe cele systemów grawitacyjnego oddymiania, jak i w ogóle systemów służących do usuwania dymu, związane są z ich działaniem w czasie pożaru, w szczególności dotyczą one:
• umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z budynku objętego pożarem, pionowymi i poziomymi drogami ewakuacyjnymi,
• zwiększenia widoczności poprzez usunięcie dymu oraz gazowych produktów spalania z klatki schodowej, na którą przedostał się dym,
• zwiększenia widoczności i umożliwienia działań ekipom ratowniczym w przypadku budynków produkcyjno-magazynowych,
• ograniczenia stężenia toksycznych produktów spalania i rozkładu termicznego oraz temperatury, również poprzez usunięcie ich wraz z dymem, a także poprzez rozrzedzenie napływającym, świeżym powietrzem,
• zmniejszenia ryzyka zawalenia się budynku lub jego części poprzez usunięcie gorących gazów spod sufitu, dzięki czemu maleje możliwość nagrzania się elementów konstrukcyjnych budynku do wartości krytycznych, po przekroczeniu, 
których, następuje utrata ich właściwości nośnych,
• zmniejszenia strat materialnych wywołanych działaniem dymu i temperatury.

Dym ma właściwości korozyjne i często zawiera dużo substancji smolistych, przez co może stać się przyczyną uszkodzeń konstrukcji lub wyposażenia budynku
• opóźnienia rozprzestrzeniania się pożaru i uniemożliwienia wystąpienia zjawiska rozgorzenia. Podczas spalania materiałów, powstały strumień ciepła rozchodzi się we wszystkich kierunkach, jednak najwięcej energii cieplnej kumuluje się pod sufitem. Część tego strumienia po dojściu do przegrody budowlanej (np. sufitu, ściany) zostaje pochłonięta przez przegrodę, część zaś ulega odbiciu i wraca do pożaru, intensyfikując jego spalanie,
• zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Urządzenia do usuwania dymu i ciepła zmniejszają ryzyko zatrucia się toksycznymi gazami spalinowymi przez strażaków biorących udział w akcji,
• zapobiegania powstawaniu nadmiernego ciśnienia na klatce schodowej, i wciskania się dymu poprzez nieszczelności na pozostałe kondygnacje,
• poprawy własności dymu. Napływające chłodniejsze powietrze wzmaga termiczny napęd dymu (zjawisko unoszenia) i powoduje zwiększenie szybkości usuwania dymu,
• wysterowania zjazdu windy na poziom 0, w obiektach gdzie nie ma SSP, a jest oddymianie i winda,
• zwolnienia trzymaków elektromagnetycznych, w drzwiach, które muszą się zamknąć podczas pożaru.

Inne funkcje systemów oddymiania grawitacyjnego niezwiązane z pożarem to:
• możliwość przewietrzania klatki schodowej, za pomocą przycisków przewietrzania,
• poprawa właściwości jakościowych powietrza poprzez przewietrzanie,
• doświetlenie klatki schodowej i powierzchni hal dzięki klapom dachowym,
• możliwość stosowania klap dachowych jako wyłazów dachowych.

 

Funkcja działania systemów oddymiania