TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Elementy systemu oddymiania budynków

1. Centrala Systemu Oddymiania
elementy systemów oddymianiaCentrala sterująca oddymianiem (COD) jest to urządzenie elektryczno-elektroniczne przetwarzające sygnały z ręcznych przycisków oddymiania, własnych czujek dymu i/lub innych systemów wykrywania ognia/dymu/pożaru i uruchamiające odpowiednio klapy dymowe. Centrala powinna dostarczyć energię niezbędną do uruchomienia podłączonych do niej klap dymowych w warunkach pożaru. Dodatkowo może służyć do sterowania pracą elektrycznych siłowników w klapach dymowych do celów  poprawy komfortu użytkowania budynku. Centrala, jako główny i niezbędny element w systemie odpowiada za poprawną pracę wszystkich urządzeń. Podczas pracy w stanie dozorowania, kontroluje napięcie sieciowe i awaryjne, stan przewodów, stan urządzeń (czujek, przycisków, siłowników itd.). Podczas pożaru po podaniu sygnału z czujki lub przycisku uruchamia siłowniki i sygnalizatory. Do centrali docierają również informacje o stanie pracy poszczególnych elementów systemu. Centrala oprócz podstawowego posiada również rezerwowe źródło zasilania w postaci akumulatorów.

 

2. Przyciski oddymiania
Ręczne Przyciski Oddymiania (RPO, PO) czyli ręczne urządzenia uruchamiające to przyciski przeznaczone do obsługi przez użytkownika, służące do uruchomienia systemu wentylacji do usuwania dymu i ciepła z pojedynczej strefy dymowej (może być wiele przycisków przyporządkowanych funkcjonalnie do pojedynczej strefy dymowej) poprzez centralę sterującą oddymianiem. Zgodnie z projektem normy prEN12101-9 „Systemy usuwania dymu i ciepła – Panele sterujące” powinien mieć kolor pomarańczowy lub szary.
 

 

3. Elementy detekcyjne
Czujki dymu lub ciepła są to podstawowe elementy detekcji, służące do automatycznego uruchomienia siłowników i sygnalizatorów. Ich zadaniem jest wykrycie dymu (który przedostał się na klatkę schodową) lub wysokiej temperatury i automatyczne
uruchomienie, poprzez centralę, całego systemu. Czujka po wykryciu dymu przekazuje sygnał do centrali, a centrala uruchamia siłowniki i sygnalizatory. Niekiedy stosuje się również koincydencję dwóch czujek, wówczas uruchomienie systemu następuje dopiero w przypadku wykrycia pożaru przez dwie znajdujące się obok siebie czujki – z racji ograniczeń konstrukcyjnych, są to więc przeważnie systemy sterowane przez instalację sygnalizacji pożarowej. 

Czujki dymu reagują na produkty spalania i/lub rozkładu termicznego. Ze względu na sposób wykrywania dymu dzielą się na jonizacyjne i optyczne (punktowe i liniowe). 

 

 

4. Okna i klapy oddymiające

Okna lub klapy oddymiające to urządzenia zaprojektowane do usuwania dymu i ciepła, powstałych na skutek pożaru poza budynek, oparte o zasadę działania wentylacji grawitacyjnej. Okno (albo klapa dymowa) jest elementem odpowiedzialnym za odprowadzenie gazów i dymów pożarowych – podczas pożaru mają się otworzyć i wyprowadzić poza budynek produktów spalania. Okna w zależności od sposobu wykonania mogą otwierać się na zewnątrz, do wewnątrz oraz przez dowolną krawędź. Okna mogą być wstawione nie tylko na najwyższej kondygnacji, ale również na niższych, w celu poprawienia skuteczności odprowadzania dymu i ciepła. Wyróżniamy klapy oddymiające jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, z wypełnieniem poliwęglanowym, lub akrylowym. Dostępne są w dowolnym kolorze. Klapy umieszcza się zawsze w stropie najwyższej kondygnacji. Okna oddymiające powinny zgodnie z PN-EN 12101-2, przejść proces certyfikacji jako cały zespół, czyli siłownik i okno muszą mieć certyfikat do stosowania w systemach oddymiania. W związku z tym niedopuszczalne jest zastosowanie w systemach oddymiania istniejących zwykłych okien wyposażonych w siłownik.

 

​5. Siłowniki

Siłowniki to elementy sterowane, których zadaniem jest otwarcie okna lub klapy oddymiającej. Siłowniki mogą być m.in. łańcuchowe lub zębatkowe, w zależności od tego czy mamy do czynienia z klapą czy oknem oddymiającym. Rodzaj siłownika zależy również od wielkości okna czy klapy oraz wymaganego kąta otwarcia.

 

6. Sygnalizatory optyczno-akustyczne lub akustyczne
Sygnalizatory stanowią opcję wyposażenia instalacji oddymiania. Stosuje się je aby zasygnalizować zadziałanie systemu i w związku z tym pożar. Mogą służyć, jako sygnał do ewakuacji w małych obiektach, gdzie nie ma innego systemu ostrzegania dźwiękowego i innego systemu wykrywania pożaru poza systemem oddymiania.

 

7. Centrale pogodowe i przyciski przewietrzania
Rozwiązanie to stosowane jest, gdy system oddymiania ma za zadanie również przewietrzać klatkę schodową. Przyciski przewietrzania służą do otwarcia okna lub klapy, bez wywoływania alarmu pożarowego i używania Ręcznego Przycisku Oddymiania. Zadaniem centrali pogodowej jest monitoring warunków atmosferycznych i zablokowanie możliwości otwarcia okien lub klap z przycisków przewietrzania podczas deszczu lub silnego wiatru. Możliwe jest również zamontowanie tylko przycisków przewietrzania bez centrali pogodowej. Jednak wtedy nie należy otwierać okien lub klap podczas złych warunków atmosferycznych, z uwagi na możliwość np. zalania ściany klatki schodowej przez deszcz. Należy dodać, że alarm pożarowy ma priorytet przed alarmem pogodowym i w przypadku, gdyby doszło do uruchomienia systemu z czujki lub RPO okna zawsze się otworzą. 

Pozostałe elementy są stosowane opcjonalnie jak np.:
• sterownik czasowy umożliwiający przewietrzanie klatki o określonych godzinach,
• trzymaki elektromagnetyczne zwalniane przez centralę podczas pożaru,
• tablica synoptyczna wskazująca zadziałanie systemu np. w pomieszczeniu dyżurki ochrony lub obsługi obiektu.
 

 

8. Kurtyny dymowe
Kurtyna dymowa to bariera zapobiegająca niekontrolowanemu przedostawania się dymu i gorących gazów pożarowych, tworząca zbiornik dymu. Kurtyny mogą być podłączone do sytemu alarmowania pożarowego budynku, w którym są zainstalowane. Mogą być również wyposażone we własny system czujników dymu. 

elementy systemu oddymiania grawitacyjnego