TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Klasyfikacja systemów oddymiania

Systemy oddymiania możemy różnie klasyfikować w zależności od przyjętego kryterium. Zawsze jednak będą to systemy stworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, a także ochronie zdrowia, życie i mienia użytkowników budynków.

Ze względu na sposób zabezpieczenia przed zadymieniem możemy wyróżnić następujące systemy:

Systemy oddymiania grawitacyjnego – ich działanie oparte jest na wykorzystaniu dwóch naturalnych zjawisk: różnicy ciśnień pomiędzy otworami oddymiającymi i napowietrzającymi oraz samoistnego unoszenia się ku górze gazów o wyższej temperaturze.

Systemy oddymiania mechanicznego – ich działanie opiera się na przepływie powietrza wymuszonym mechanicznie, polegającym na  ukierunkowywaniu ruchu produktów spalania oraz ciepła za pomocą urządzeń wentylacyjnych. 

Systemy oddymiania różnicowo ciśnieniowe – ich działanie opiera się na kombinacji oddymiania mechanicznego oraz kontrolowanego sterowania różnicami ciśnienia w obrębie dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych. 

Wymogiem wspólnym dla wszystkich systemów oddymiania jest gwarancja ich działania w sytuacjach pożarowych. Wytyczna ta pozwala na sklasyfikowanie tych systemów jako podlegających wspólnym wymaganiom dotyczącym sposobów sterowań i wymagań dla poszczególnych elementów składowych.