TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Oddymianie klatki schodowej

Systemy oddymiania (systemy do odprowadzania dymu i ciepła) ratują ludzkie życie W momencie wybuchu pożaru rzeczą najważniejszą jest ratowanie życia ludzkiego oraz zapobieganie szkodom materialnym. Umożliwia to system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (SHEV), stanowiący standardowe wyposażenie instalacji bezpieczeństwa. Skuteczna wentylacja oddymiająca zapewnia dostateczną widoczność na drodze ucieczki i gwarantuje przeprowadzenie sprawnej ewakuacji z miejsca zagrożenia.

Dym, toksyczne produkty rozkładu termicznego i spalania są odpowiedzialne w prawie 90% za ofiary pożarów. Ponadto w wielu przypadkach dym i ogień powodują poważne szkody materialne. Stosowanie systemów oddymiania zmniejsza gromadzenie się dymu, odprowadzając go skutecznie na zewnątrz. Niebezpieczeństwo redukowane jest do minimum, zanim dym rozprzestrzeni się wewnątrz budynku. 
Bezpieczeństwo jest jedną z elementarnych potrzeb człowieka bez względu na to, gdzie mieszka lub w jakiej znajduje się sytuacji. Najistotniejszymi czynnikami podczas projektowania instalacji oddymiającej jest jej niezawodność, skuteczność i wydajność. Celem ma być bezpieczeństwo ewakuowanych ludzi i uratowanie im życia. Oferując szeroki wachlarz urządzeń firma D+H jest niezawodnym partnerem w dziedzinie grawitacyjnych systemów oddymiania i przewietrzania budynków.

Wytyczne do projektowania oddymiania 

■ Przy doborze przewodu zasilającego centrale systemów oddymiania i SAP należy odnieść się do aktualnej wersji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
■ Centrale, napędy oraz przyciski oddymiania powinny przejść badania i uzyskać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
■ Okna oddymiające powinny być oznakowane znakiem CE, zgodnie z normą PN-EN 12101-2.
■ Montaż systemów oddymiania powinny przeprowadzać specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem na montaż systemów oddymiania.
■ Konserwacja zamontowanych systemów oddymiania powinna być dokonywana okresowo, w sposób zgodny z instrukcją producenta (raz na pół roku), nie rzadziej jednak niż raz na rok, § 3.3, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
■ Konserwację systemów oddymiania powinny przeprowadzać specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem na serwis systemów oddymiania.
* Powyższe wytyczne są tylko zaleceniami producenta, które nie mogą być traktowane jako nadrzędne wobec wytycznych zawartych w przepisach.

 

Przykładowy system oddymiania klatki schodowej

schemat oddymiania klatki schodowej

 

Zobacz nasz bezpłatny program, który ułatwia dobór odpowiednich rozwiązań dla grawitacyjnego systemu oddymiania pionowych ciągów komunikacyjnych. Jest to łatwa w obsłudze aplikacja, dzięki której w szybki sposób można stworzyć zestawienie niezbędnych urządzeń z odpowiednimi parametrami oraz wstępną kalkulację. Narzędzie zostało stworzone z myślą o architektach i projektantach, którzy opracowują systemy oddymiania klatek schodowych.

Na podstawie wprowadzonych do programu danych obiektu, takich jak: ilość kondygnacji, największa powierzchnia rzutu kondygnacji wydzielonej klatki schodowej, program dobiera odpowiednie urządzenia, m.in. certyfikowane napędy, klapy oddymiające, okna, czujki pożarowe i centralę sterującą. Program generuje schemat blokowy wraz z rekomendacją dotyczącą odpowiedniego rozmieszczenia urządzeń na klatce schodowej, a także szczegółową dokumentację techniczną wybranych produktów.

http://www.bezpiecznaklatka.pl/