TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

System oddymiania grawitacyjnego

Oddymianie grawitacyjne to obok systemów nadciśnieniowych jeden z systemów, jaki wykorzystywany jest do odprowadzania dymu i ciepła powstałego podczas pożaru, a tym samym utrzymania pionowych dróg ewakuacyjnych, w stanie wolnym od zadymienia, podczas pożaru, zabezpieczenia konstrukcji budynku przed uszkodzeniem związanym z działaniem wysokiej temperatury oraz nie dopuszczenia do rozgorzenia. Jednak najważniejsze zadanie, jakie ten rodzaj oddymiania spełnia to zapewnienie możliwości ewakuacji  w przypadku, kiedy dym utrudniłby lub uniemożliwił bezpieczne opuszczenie budynku.

oddymianie grawitacyjne - zasada działania

W zależności od miejsca instalacji oraz zadania, jakie spełnia w budynku możemy mówić o instalacjach oddymiających:
• klatki schodowe,
• poziome drogi ewakuacyjne,
• szyby dźwigów,
• magazyny wysokiego składowania,
• sceny teatralne,
• budynki produkcyjno-magazynowe,
• budynki użyteczności publicznej.

 

W zależności od rodzaju chronionej przestrzeni mamy do czynienia z różnymi priorytetami i przeznaczeniem systemów:
• utrzymania dróg ewakuacyjnych i dojść w stanie niezadymionym,
• ułatwiania przeprowadzenia akcji gaśniczej przez tworzenie warstwy wolnej od dymu,
• opóźnienia i/lub zapobiegania zjawisku rozgorzenia, a tym samym pełnego rozwoju pożaru,
• ochrony wyposażenia wnętrz wraz z zawartością,
• zmniejszenia wpływu temperatury na elementy konstrukcji obiektu podczas pożaru,
• zmniejszenia zniszczeń spowodowanych rozkładem termicznym materiałów i gorącymi gazami.

Oddymianie grawitacyjne jest to system, który wykorzystuje w swoim działaniu przede wszystkim zjawisko unoszenia gorącego dymu do góry i jego koncentrację w wyższych przestrzeniach pomieszczeń.

 

 

oddymianie budynków - zasada dzialania