TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

KOT – czym jest Krajowa Ocena Techniczna

15.05.2019

Od 31 grudnia 2020 r. siłowniki stosowane do napowietrzania powinny posiadać KOT, czyli Krajową Ocenę Techniczną. Dokument ten zastąpił funkcjonujące dotychczas aprobaty techniczne. Jest wymagany m.in. do uzyskania krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych oraz pozwala producentowi na wydanie krajowej deklaracji właściwości użytkowych. 

Podstawą dla wprowadzenia KOT jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, a także Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. 

Co się zmienia?
W przypadku napędów stosowanych w oknach napowietrzających od 31 grudnia 2020 r. wymagany będzie Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (KOT).

Czym jest KOT?
Siłownik do okien z serii CDCKOT nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie, nie wymaga się jego udostępniania i umieszczania w projektach. KOT stanowi jednak specyfikację techniczną będącą podstawą w procesie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i jest niezbędny dla wydania krajowego certyfikatu właściwości użytkowych i krajowej deklaracji właściwości użytkowych. 

Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:
1.    nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo
2.    jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa, albo
3.    jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego. *

KOT dla naszych napędów
Krajowa Ocena Techniczna jest wydawana na koszt wnioskodawcy na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia. Oznacza to, że producenci wyrobów budowlanych muszą uzyskać nową, aktualnie obowiązującą dokumentację dla funkcjonujących już na rynku produktów.

D+H Polska podążając za zmianami w przepisach uzyskało KOT dla kluczowych serii napędów stosowanych w systemach napowietrzania:
- CDC 0252-xxxx-1-ACB
- DDS 54/500, DDS 54/500-V
- DDS 54/500 w zestawie z napędami ryglującymi FRA 11-BSY+ oraz VLD 51/038

Należy pamiętać, że KOT i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych są wymagane w przypadku siłowników stosowanych do napowietrzania. Napędy stosowane w oknach i klapach oddymiających zgodnych z EN 12101-2 nie wymagają Krajowej Oceny Technicznej, ponieważ zostały dopuszczone do obrotu łącznie z oknem jako produkt zgodny z normą zharmonizowaną.

* źródło: https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/oceny-techniczne/krajowe-oceny-techniczne