Szukaj
  • Muzeum Śląskie
  • Muzeum Śląskie
  • Muzeum Śląskie

Muzeum Śląskie Katowice

W stolicy Górnego Śląska, w podziemnych pomieszczeniach dawnej kopalni powstało wyjątkowe miejsce. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego, według projektu austriackiej pracowni Riegler Riewe Architekten mieści się na terenie znajdującego się w samym centrum miasta, przemysłowego terenu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. W budynku wykorzystano urządzenia firmy D+H Polska do przewietrzania i oddymiania w tym: moduł do wentylacji pożarowej FCP 401, napędy drzwiowe DDS, łańcuchowe KA i zębatkowe ZA.

Koncepcja architektoniczna zakładała adaptację zabytkowych części katowickiej kopalni i przystosowanie jej do nowego celu, przy niewielkiej ingerencji w poprzemysłowy krajobraz. Jako hołd pierwotnym funkcjom budynku, wszystkie kondygnacje głównego budynku zostały umieszczone pod ziemią. Nad powierzchnią widoczne są jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. 

Systemy D+H zastosowane w obiekcie

Ze względu na swoją funkcję i specyfikę obiekt wymagał zastosowania odpowiedniego systemu do wentylacji pożarowej, który w przypadku alarmu pożarowego zapewni przede wszystkim szybkie i skutecznie usunięcie dymu oraz trujących gazów ze znajdujących się pod ziemią pomieszczeń. W tym celu w muzeum zastosowano moduł FCP 401, napędy drzwiowe DDS 54/500, a także napędy łańcuchowe KA i zębatkowe ZA do sterowania oknami i klapami w systemie oddymiania i wentylacji. Napędy drzwiowe DDS zostały stworzone w odpowiedzi na potrzebę automatycznego otwarcia drzwi w określonych warunkach, bez ingerencji w standardowe funkcje drzwi. Konstrukcja urządzenia pozwala na automatyczne otwarcie drzwi dla potrzeb ewakuacji, napowietrzania lub wyrównywania ciśnień w systemach wentylacji pożarowej budynku. Siłowniki drzwiowe z serii DDS umożliwiają otwieranie zarówno pojedynczych skrzydeł jak i podwójnych, w których ważna jest kolejność otwarcia i zamknięcia. Rozwiązanie przystosowane jest do współpracy z systemami kontroli dostępu, systemami domofonowymi i elementami ryglującymi drzwi, a także ma możliwość sygnalizacji stanu położenia.
 

Kraj: 
Polska
Miejscowość: 
Katowice
Rok: 
2014
Typ obiektu: 
Obiekty użyteczności publicznej
Zastosowane rozwiązania: 
Oddymianie
Zamknięcia ppoż.