TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Gwarancje na produkty

W celu zapewnienia całkowitej niezawodności, urządzenia D+H na każdym etapie produkcji podlegają ścisłej kontroli jakościowej. Każda wyprodukowana ich partia poddawana jest odpowiedniej procedurze testowej. Nasze urządzenia do oddymiania i odprowadzania gorąca są ponadto dodatkowo testowane przez niezależne instytuty badawcze w zakresie ich żywotności oraz odporności na zmiany temperatury. Wszystkie produkty D+H, jak również instalacje wykonane przez autoryzowane ekipy objęte są poza tym gwarancją.

Gwarancja D+H Polska:

1. Okres gwarancyjny na urządzenia D+H wynosi:

  • 12 miesięcy na wieńce i kopuły i liczony jest od daty zakupu (zgodnie z fakturą). Urządzenia podlegające naprawie przez serwis D+H obejmowane są dodatkową 6-miesięczną gwarancją;
  • 24 miesiące pod warunkiem, że urządzenia stanowią jeden system oraz zostały zamontowane przez firmę D+H lub autoryzowanego przedstawiciela;
  • 36 miesięcy pod warunkiem, że urządzenia stanowią jeden system, zostały zamontowane przez firmę D+H lub autoryzowanego przedstawiciela oraz w przypadku podpisania umowy serwisowej (serwis należy wykonywać raz na 6 miesięcy).

2. Urządzenia podlegające naprawie przez serwis D+H obejmowane są dodatkową 6-miesięczną gwarancją;

3. D+H zobowiązuje się do wymiany urządzeń, w przypadku gdy stwierdzone wady fabryczne są niemożliwe do usunięcia.

4. Urządzenie D+H traci gwarancję w przypadku:

  • stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi (DTR),
  • wykonywania konserwacji przez firmy nieposiadające autoryzacji na serwis wydanej przez D+H Polska,
  • samowolnego dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych,
  • stwierdzenia uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub celowych działań osób trzecich.