Szukaj

Sterowanie i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ-200 to zasilacz i jednocześnie centrala przeznaczona do sterowania, monitorowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej i bytowej.

 

Zgodnie ze scenariuszem

Procedury przeciwpożarowe i funkcje wentylacji realizowane są poprzez sterownik zaprogramowany na podstawie symulacji CFD, scenariusza pożarowego i wytycznych projektu wentylacji. Centrala pozwala na zastosowanie falowników umożliwiających łagodny rozruch i płynną regulację prędkości (wydajności) wentylatorów przy realizacji rozbudowanych algorytmów sterowania, np. wykorzystaniu wentylatora do pracy rewersyjnej czy zmiennej prędkości wentylatora przy sterowaniu z systemu detekcji CO/LPG. Dla mniej wymagających instalacji centrala realizuje układy rozruchu gwiazda-trójkąt lub bezpośredni. Urządzenie może zostać opcjonalnie wyposażone w system samoczynnego załączania rezerwy (SZR). Taki układ automatycznie reaguje na każdą przerwę w dostawie energii, uruchamiając zasilanie awaryjne.

Praca central w sieci

TSZ-200 obsługuje protokół Modbus RTU oraz Modbus TCP/IP, co pozwala na przesyłanie pomiędzy centralami informacji o stanie pracy poszczególnych urządzeń i sygnałów sterujących związanych z funkcjami bytowymi. Ponadto pozwala to na komunikację z centralnym stanowiskiem wizualizacji i systemem BMS w budynku. Możliwe jest zastosowanie zbiorczego panelu LCD do podglądu stanów pracy kilku central w obiekcie. Panel jest niezbędny w dużych, rozległych systemach złożonych z kilku central TSZ-200.

Wentylacja pożarowa w budynku mieszkalnym z garażem podziemnym

TSZ-200 współpracuje z następującymi urządzeniami wykonawczymi:

 • wentylatory oddymiające, napowietrzające i bytowe (różne sposoby rozruchu)
 • klapy wentylacji pożarowej/bytowej 24 V lub 230 V
 • przepustnice 24 V lub 230 V
 • siłowniki elektromechaniczne liniowe i obrotowe 24 V lub 230 V
 • czujki przeciwpożarowe i ręczne przyciski oddymiania D+H
 • inne urządzenia wykorzystywane w automatyce pożarowej i bytowej budynków

Oddymianie garażu

Schemat - TSZ-200

TSZ-200 jest zgodna z normami PN-EN 12101-10 i PN-EN 54-4 oraz posiada wydaną przez CNBOP aprobatę techniczną, co umożliwia stosowanie tego systemu jako zasilacza i centrali w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej i bytowej.

Zastosowanie TSZ-200:

 • podziemne garaże
 • wielokondygnacyjne parkingi
 • obiekty wielkokubaturowe
 • tunele drogowe
 • poziome drogi ewakuacyjne
 • obiekty przemysłowe i produkcyjne
 • centra handlowe i logistyczne
 • elektrownie i elektrociepłownie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie

Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie wymagają zabezpieczeń na najwyższym poziomie. Sercem systemu oddymiania w obiekcie jest centrala TSZ-200, która w razie zagrożenia steruje pracą kolejnych urządzeń zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

Centrum Praskie Koneser
Centrum Praskie Koneser

Obiekty użyteczności publicznej mają ściśle określone wymagania z zakresu zabezpieczeń ppoż. Gwarancją bezpieczeństwa i niezawodności systemu są certyfikowane rozwiązania, takie jak centrala TSZ-200.

Masarska 8
Masarska 8

Garaże podziemne występują w większości nowych inwestycji mieszkaniowych. Każdorazowo pomieszczenia te wymagają zastosowania systemu wentylacji pożarowej, który w razie potrzeby odprowadzi na zewnątrz dym lub nadmiar spalin.