TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Serwis zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

serwis systemów oddymianiaZarządca każdego obiektu, zarówno z zakresu budownictwa mieszkaniowego, jak i nieruchomości komercyjnych, odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zamontowanych w nich systemów bezpieczeństwa. W Polsce okresowa konserwacja systemów oddymiania jest obligatoryjna i regulowana prawnie.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku, system oddymiania i wentylacji jest jednym z kluczowych systemów. Szczególnie w przypadku pożaru pełni on bardzo ważną rolę, ponieważ pozwala usunąć dym oraz trujące gazy z pomieszczeń ułatwiając tym samym ewakuację oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej. Dlatego wyjątkowo istotne jest, by w momencie zagrożenia był on w pełni sprawny i działał z pełną wydajnością. By tak było, należy zapewnić mu odpowiednią i, przede wszystkim, regularną konserwację. Pozwala to szybko reagować na problemy powstałe podczas eksploatacji i przeciwdziałać ewentualnym awariom.

Serwis. Jak i kiedy?

Podstawowym dokumentem regulującym przeprowadzanie przeglądów technicznych  instalacji oddymiania w naszym kraju jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719), które wskazuje:

–– Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

–– Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

–– Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Grzegorz Wiśniowski, kierownik serwisu firmy D+H Polska tłumaczy: „Niezwykle ważne jest, by osoba przeprowadzająca przegląd okresowy lub usuwająca awarię posiadała odpowiednią wiedzę i umiejętności. Nieprawidłowo przeprowadzona konserwacja może bowiem bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dlatego też serwisanci zatrudnieni w naszej firmie są poddawani bardzo intensywnemu oraz szczegółowemu szkoleniu, co zapewnia wysoką jakość wykonywanych przez nich prac.”

Odpowiedzialność prawna

Właściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie eksploatacyjnym. Jeśli bowiem nie dokonają ich konserwacji, to będą, zgodnie z prawem cywilnym, odpowiedzialni za wypłatę odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia na skutek wybuchu pożaru.

Obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu na prawidłowe funkcjonowanie systemy może na siebie przejąć w pełni firma przeprowadzająca konserwację systemów, jednakże musi ona posiadać niezbędne uprawnienia. Firma D+H Polska gwarantuje pewność zadziałania serwisowanych systemów w warunkach pożarowych, całodobowy serwis, a także pełną opiekę nad klientem, począwszy od fazy projektu poprzez dostawę i montaż urządzeń, łącznie z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz konserwacją urządzeń.

Kontakt do działu serwisu:

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław
tel.: 71 323 52 41,
tel. kom.: 513 146 583, 504 001 715
e-mail: grzegorz.wisniowski@dh-partner.com