TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Okna oddymiające

Rozwiązanie dla okien Euro-SHEV:

– przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2, certyfikaty wydane przez VdS – notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
– na systemach...

Dobrze zaprojektowany system oddymiania grawitacyjnego musi uwzględniać szereg czynników, w tym warunki zewnętrzne, np. napór wiatru czy obciążenie śniegiem. W przypadku...

Zgodnie z normą PN-EN 12101-2 urządzenie NSHEV musi spełniać wymagania i być odpowiednio sklasyfikowane, co określa wstępna kontrola systemu. Powyższe wymagania w stosunku do...

Wykorzystanie okien fasadowych do odprowadzania gorących i toksycznych gazów, powstałych w wyniku pożaru, staje się coraz bardziej popularne. Stosowane jest zarówno w nowych obiektach,...

Firma D+H Polska na podstawie wartości uzyskanych od klienta, przeprowadza w programie „EN–Tool” obliczenia czynnej powierzchni oddymiania, pozwalające na odpowiednią i przede wszystkim...

Najwięcej kłopotów przy obliczeniu czynnej powierzchni oddymiania przysparza określenie bezwymiarowego współczynnika przepływu dymu przez okno. Zgodnie z normą PN-EN 12101-2...

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru...

Powierzchnia czynna oddymiania to ważny parametr opisujący skuteczność usuwania dymu przez klapę dymową lub okno. Warto przypomnieć sobie do czego ta wielkość...