TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest D+H Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Polanowickiej Północnej 8, kod pocztowy 51-180, tel. 71 323 52 50, adres e-mail: dh-polska@dh-partner.com, strona: www.dhpolska.pl, NIP 894-26-48-946, REGON 932265010, wpisany do KRS pod numerem 0000043343 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy.

1. Informujemy, że D+H Polska sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Mogą również być przetwarzane w realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa.

3. Postawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO -   niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy administracji oraz działu handlowego, księgowości, serwisu i działu technicznego oraz firmy świadczące usługi outsourcingu informatycznego, windykacyjnego, księgowego i podwykonawcy usług przewozu towarów oraz montażu zakupionych produktów i usług. Z firmami, którym będą przekazane Pani/Pana dane osobowe podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) -  Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.

7. Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.

9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować z Inspektorem Danych osobowych Hanną Palczewską

  • listownie na adres: D+H Polska sp. z o.o. ul. Polanowicka Północna 8, 51-180 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”
  • przez e-mail: daneosobowe@dh-partner.com
  • telefonicznie: 509 - 074 - 228

10. Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę produktów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych.