Szukaj

Systemy naturalnej wentylacji

Stały dopływ świeżego powietrza i jego cyrkulacja wewnątrz budynków ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, komfortu życia i pracy. Systemy naturalnej wentylacji pozwalają nie tylko zautomatyzować otwieranie okien, ale także poprawić efektywność przewietrzania pomieszczeń.

REM 42 czujka deszczu na 24 V DC

Czujka deszczu do stosowania w systemach 24 V DC. Posiada ogrzewaną powierzchnię detektora oraz system zapamiętywania sygnału przez 2 minuty. 

centrala pogodowa WRZ

Kompaktowa centrala pogodowa do stosowania w systemach naturalnej wentylacji - do sterowania napędami na 230 V AC. Może obsłużyć maksymalnie 20 grup napędów poprzez moduły TRL 8.

SNT 1-U zasilacz sieciowy

Zasilacz sieciowy przeznaczony do sterowania napędami okuciowymi BDT 010-RC lub BDT-Advanced. Umożliwia podłączenie jednego napędu, łączny prąd do 1 A.

RTR-231 natynkowy regulator temperatury pomieszczania

Natynkowy regulator temperatury pomieszczenia. Regulacja przedziału zadziałania od 5 do 30 °C.

VCM 05U centrala przewietrzania

Centrala przewietrzania do sterowania napędami na 24 V DC w systemach naturalnej wentylacji. Obsługuje jedną grupę przewietrzania o łącznym prądzie napędów do 0,5 A. Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych.

LT 43-U-PL podtynkowy przycisk przewietrzania

Podtynkowy przycisk przewietrzania do sterowania grupą wentylacji w systemach przewietrzania na 24 V DC i 230 V AC.

Serwer coviva Smartbox

Serwer do sterowania za pomocą urządzeń mobilnych np. smartfon, tablet napędami D+H na 24 V DC i 230 V AC. Pozwala na podłączenie do 100 sterowników TRM692G oraz TRM694G.

RCR 11-2 pilot zdalnego sterowania

Dwukanałowy pilot zdalnego sterowania współpracujący z napędami i modułami D+H. Częstotliwość transmisji 868 MHz, zasięg do 100 m w wolnej przestrzeni.

SNT 2 zasilacz sieciowy

Zasilacz sieciowy do sterowania napędami na 24 V DC stosowanymi w systemach naturalnej wentylacji. Łączny prąd podłączonych do niego napędów to 2 A. Do sterowania wymagany jest dodatkowo przycisk przewietrzania LT.

RCR 11-4 pilot zdalnego sterowania

Czterokanałowy pilot zdalnego sterowania współpracujący z napędami modułami D+H. Częstotliwość transmisji 868 MHz, zasięg do 100 m w wolnej przestrzeni.

Systemy naturalnej wentylacji obejmują m.in.: siłowniki do okien, centrale przewietrzania, przyciski przewietrzania, zasilacze sieciowe, czujki pogodowe oraz urządzenia do sterowania pracą okien. Elementy te pozwalają na zautomatyzowanie pracy okien, co przekłada się nie tylko na wygodę, ale również na bardziej efektywną cyrkulację powietrza wewnątrz budynku. Napędy D+H mogą być stosowane we wszystkich rodzajach stolarki okiennej – jako siłowniki do okien plastikowych, aluminiowych i drewnianych. Napędy okienne to doskonałe rozwiązanie problemu z otwieraniem okien trudnodostępnych i okien połaciowych. W zależności od potrzeb, możemy sterować pracą okien za pomocą przycisku, pilota lub aplikacji na telefonie. Automatyka okienna może być zintegrowana z systemem zarządzania budynkiem, dzięki czemu sprawdzi się nie tylko w prywatnych realizacjach, ale także w dużych obiektach.