Szukaj

Oddymianie

System przeciwpożarowy w każdym obiekcie składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w przypadku pożaru wszystko zadziała prawidłowo. Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? W naszym kraju regulują to odpowiednie przepisy.
Dym jest największym zagrożeniem dla ludzi przebywających w budynku podczas pożaru - 9 na 10 osób umiera z powodu zatrucia toksycznymi gazami spalinowymi. Właśnie dlatego dobrze zaprojektowany i skuteczny system oddymiania ma tak duże znaczenie. Co decyduje o tym, czy dany system zadziała właściwie w sytuacji pożaru? 
Podczas pożaru największe niebezpieczeństwo dla człowieka stanowią dym oraz trujące gazy. System oddymiania ma za zadanie usunąć je z budynku tak, aby umożliwić bezpieczną ewakuację i ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru. Wyjaśniamy jak działa system oddymiania i jakie urządzenia wchodzą w jego skład.
Napotkałeś problem podczas uruchamiania systemu oddymiania opartego o centrale D+H? Bardzo prawdopodobne, że uda Ci się go rozwiązać samodzielnie korzystając z naszych wskazówek. Materiał dotyczy central oddymiania szeregu od RZN 4402-K do RZN 4416-M.
Jaka jest rola centrali w systemie oddymiania? Stanowi ona serce systemu - odbiera i przetwarza sygnały z czujek, przycisków oddymiania i innych urządzeń, a następnie przekazuje je dalej uruchamiając odpowiednio urządzenia oddymiające, np. klapy oddymiające lub okna.
Przyciski oddymiania montuje się na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych czy w innych strefach budynku, zawsze w widocznym miejscu, najlepiej w sposób powtarzalny na każdej kondygnacji.
Przycisk oddymiania pozwala na ręczne uruchomienie systemu oddymiania w sytuacji zagrożenia pożarowego. Powinien być dobrze widoczny i dostępny dla użytkowników obiektu, dlatego istnieją szczegółowo określone zasady jego montażu.