Szukaj

Oddymianie

Napotkałeś problem podczas uruchamiania systemu oddymiania opartego o centrale D+H? Bardzo prawdopodobne, że uda Ci się go rozwiązać samodzielnie korzystając z naszych wskazówek. Materiał dotyczy central oddymiania szeregu od RZN 4402-K do RZN 4416-M.
Dym jest największym zagrożeniem dla ludzi przebywających w budynku podczas pożaru - 9 na 10 osób umiera z powodu zatrucia toksycznymi gazami spalinowymi. Właśnie dlatego dobrze zaprojektowany i skuteczny system oddymiania ma tak duże znaczenie. Co decyduje o tym, czy dany system zadziała właściwie w sytuacji pożaru? 
System przeciwpożarowy w każdym obiekcie składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w przypadku pożaru wszystko zadziała prawidłowo. Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? W naszym kraju regulują to odpowiednie przepisy.
Przycisk oddymiania pozwala na ręczne uruchomienie systemu oddymiania w sytuacji zagrożenia pożarowego. Powinien być dobrze widoczny i dostępny dla użytkowników obiektu, dlatego istnieją szczegółowo określone zasady jego montażu. 
Jaka jest rola centrali w systemie oddymiania? Stanowi ona serce systemu - odbiera i przetwarza sygnały z czujek, przycisków oddymiania i innych urządzeń, a następnie przekazuje je dalej uruchamiając odpowiednio urządzenia oddymiające, np. klapy oddymiające lub okna.
Podczas pożaru największe niebezpieczeństwo dla człowieka stanowią dym oraz trujące gazy. System oddymiania ma za zadanie usunąć je z budynku tak, aby umożliwić bezpieczną ewakuację i ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru. Wyjaśniamy jak działa system oddymiania i jakie urządzenia wchodzą w jego skład.