TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Oddymianie

Stosowanie systemów oddymiania jest przede wszystkim spełnieniem wymogów bezpieczeństwa ewakuacji i zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwym działaniem...

Podczas pożaru elektryczne napędy otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez nie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące...

Podstawowe cele systemów grawitacyjnego oddymiania, jak i w ogóle systemów służących do usuwania dymu, związane są z ich działaniem w czasie pożaru, w szczególności dotyczą one:...

1. Centrala Systemu Oddymiania
...

Projektowanie składa się z kilku zasadniczych etapów.

Wymaga doświadczenia i wiedzy, oraz współpracy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zasadniczą...

Działanie wszystkich urządzeń przeciwpożarowych, w tym i systemów oddymiania, powinno prawidłowo odbywać się w każdych warunkach, zarówno pracy normalnej – wtedy gdy brak jest zagrożenia, jak i...

Oddymianie grawitacyjne to obok systemów nadciśnieniowych jeden z systemów, jaki wykorzystywany jest do odprowadzania dymu i ciepła powstałego podczas pożaru, a...

Systemy oddymiania możemy różnie klasyfikować w zależności od przyjętego kryterium. Zawsze jednak będą to systemy stworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa...

Systemy oddymiania (systemy do odprowadzania dymu i ciepła) ratują ludzkie życie W momencie wybuchu pożaru rzeczą najważniejszą jest ratowanie życia ludzkiego oraz zapobieganie szkodom materialnym...

Centrala sterująca oddymianiem (COD) jest to urządzenie elektryczno-elektroniczne przetwarzające sygnały z ręcznych przycisków oddymiania, własnych czujek dymu i/lub innych systemów wykrywania...

Strony