Szukaj

Oddymianie

Podczas pożaru największe niebezpieczeństwo dla człowieka stanowią dym oraz trujące gazy. System oddymiania ma za zadanie usunąć je z budynku tak, aby umożliwić bezpieczną ewakuację i ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru. Wyjaśniamy jak działa system oddymiania i jakie urządzenia wchodzą w jego skład.
Jak jest rola centrali w systemie oddymiania? Stanowi ona serce systemu - odbiera i przetwarza sygnały z czujek, przycisków oddymiania i innych urządzeń, a następnie przekazuje je dalej uruchamiając odpowiednio urządzenia oddymiające, np. klapy oddymiające lub okna.
Przycisk oddymiania pozwala na ręczne uruchomienie systemu oddymiania w sytuacji zagrożenia pożarowego. Powinien być dobrze widoczny i dostępny dla użytkowników obiektu, dlatego istnieją szczegółowo określone zasady jego montażu. 
Dobrze zaprojektowany system oddymiania grawitacyjnego musi uwzględniać szereg czynników, w tym warunki zewnętrzne, np. napór wiatru czy obciążenie śniegiem. W przypadku tego drugiego, projektanci powinni uwzględniać wartości obciążenia przypisane dla danej strefy naszego kraju.