TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Klapy dymowe

Klapy są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym zadaniem klap oddymiających jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek...

W przypadku oddymiania poprzez klapy dymowe bardzo ważną sprawą jest właściwy dobór rodzaju klap.
W pierwszej kolejności musi on uwzględniać istniejące rozwiązania konstrukcyjne i wynikające...

Często, pod wpływem potrzeby zminimalizowania kosztów, poszukiwane są różnego rodzaju urządzenia zastępcze. Na ogół dotyczy to osprzętu klap dymowych. Nie można w takim wypadku zignorować jednak...