Szukaj

Systemy przeciwpożarowe

Każdy obiekt hotelowy powinien posiadać niezawodny system przeciwpożarowy, który zapewni wczesne wykrycie pożaru i zaalarmuje o zagrożeniu. System sygnalizacji pożarowej ogranicza szkody i szybko informuje straż pożarną. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa, w jakich typach obiektów powinno się zastosować system sygnalizacji pożarowej.