Szukaj

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru tak, aby zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzanie ciepła zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku, które może spowodować jego zawalenie.

Kompaktowa centrala oddymiania z wbudowanymi przyciskami oddymiania i wentylacji.

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych obiektach. Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa). Całkowity prąd napędów do 3 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię.

RT 45 Przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania przeznaczony do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H. Wyświetla informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie). W zestawie wymienne oznakowanie w 32 językach.

RZN 4404-K Centrala oddymiania

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych obiektach. Całkowity prąd napędów do 4 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię. Posiada jedno gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły.

Napęd do ciężkich okien CDP 1500-K-BSY+

Symetryczne wyjście łańcucha z tubusu oraz możliwość montażu równoległego do konstrukcji słupowo-ryglowych to charakterystyczne cechy tej grupy napędów. Można je stosować w systemach naturalnej wentylacji.

RZN 4408-K kompaktowa centrala oddymiania i wentylacji

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych i średnich obiektach, również w sieciach AdComNet. Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy). Całkowity prąd napędów do 8 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię.

3000/PLUS/OP Set czujka dymu

Konwencjonalna, optyczna czujka dymu przeznaczona do stosowania z konwencjonalnymi centralami oddymiania.

RZN 4404-M Centrala oddymiania

Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji do zastosowania w małych i średnich obiektach również w sieciach AdComNet. Całkowity prąd napędów 4 A. Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 2 grupy). Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych.

Siłownik łańcuchowy KA 34

Grupa napędów przeznaczonych do stosowania we wszystkich typach okien. Siłowniki posiadają siłę do 300 N oraz wysuw do 1300 mm. Mogą być stosowane w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji.

Siłownik do ciężkich okien CDP 1500-BSY+.jpg

Napędy z serii 3000-TW-K to bliźniacze rozwiązanie serii 3000-TW, tylko zasilane na 230 V AC. Można je indywidulanie programować np. takie parametry jak wysuw czy jego prędkość.

Klapa oddymiająca dwuskrzydłowa FIRE2

Dwuskrzydłowe klapy oddymiające oferowane są z napędami zębatkowymi serii ZA lub DXD na 24 V DC i 230 V AC w wariantach z owiewkami i dyszami kierującymi. Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji ITB, a zastosowane napędy - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Oddymianie klatek schodowych i pomieszczeń

D+H od ponad pół wieku oferuje innowacyjne systemy oddymiania grawitacyjnego. Jesteśmy prekursorem w produkcji urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz pierwszym producentem certyfikowanego elektrycznego systemu oddymiania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dostarczać sprawdzone i trwałe urządzenia oddymiające, które spełniają wymagania i normy przeciwpożarowe oraz oczekiwania inwestorów. Urządzenia oddymiające oferowane przez D+H Polska pozwalają na tworzenie kompleksowych instalacji, które można zastosować zarówno w dużych, jak i małych obiektach. Składowe systemu oddymiania to centrala oddymiania, czujka oddymiania, przycisk oddymiania, okna oddymiające lub klapy dymowe oraz drzwi wyposażone w certyfikowane siłowniki. Moduły wewnętrzne i panele do central oddymiania pozwalają na rozbudowę i dostosowanie funkcjonalności systemu oddymiania do potrzeb obiektu. Jak wskazuje nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badania podczas pożaru największe niebezpieczeństwo stanowią dym i trujące gazy: dziewięć na dziesięć osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami. Dlatego tak duże znaczenie ma szybkie i sprawne oddymianie pomieszczeń i całych stref. Urządzenia do oddymiania skutecznie usuwają dym i trujące gazy pożarowe z budynku, pozwalając na bezpieczną ewakuację. Innym ważnym zadaniem grawitacyjnego systemu oddymiania jest obniżenie temperatury panującej podczas zdarzenia pożarowego wewnątrz obiektu i tym samym minimalizacja ryzyka stałego uszkodzenia budynku. Usuwanie dymu odbywa się na zasadzie tzw. efektu kominowego poprzez okna i klapy oddymiające umiejscowione w górnej części obiektu. Dopływ powietrza zapewniają okna lub drzwi napowietrzające znajdujące się w dolnej części budynku. Zespoły wsparcia projektowego D+H dobierają urządzenia oddymiające zgodnie z wytycznymi, uwzględniając funkcję i architekturę danego obiektu. Ponadto oferują wsparcie w zakresie montażu, uruchomienia oraz późniejszej konserwacji i serwisu.