Szukaj

Zapisz się do newslettera

Newsletter ukazuje się raz na dwa m-ce. Poruszane są w nim tematy z życia naszej spółki. Informujemy o nowościach produktowych, zmianach w przepisach, promocjach i wydarzeniach. Ponadto dzielimy się poradami z zakresu montażu i instalacji naszych rozwiązań, często wykorzystując do tego celu nasze obiekty referencyjne. Nie zapominamy też o konkursach i zaproszeniach na najważniejsze wydarzenia branżowe.Informacje:

1. Administrator danych osobowych - D+H Polska sp. z o.o., ul. Polanowicka Północna 8, 51-180 Wrocław, NIP 894-26-48-946, tel.: +48 71 323 52 50.
2. Cele przetwarzania - marketing bezpośredni produktów i usług D+H – informacje produktowe, o wydarzeniach, szkoleniach, konkursach i promocjach.
3. Podstawy prawne przetwarzania - dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 punkt a RODO).
4. Okres przechowywania danych osobowych - do czasu wycofania zgody.
5. Przekazywanie danych osobowych - dane osobowe nie będą przekazywane i sprzedawane innym administratorom, w tym do państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
6. Dostęp do danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu marketingu firmy D+H Polska sp. z o.o. oraz firma świadcząca usługi outsourcingu informatycznego. Z firmami, którym będą przekazane dane osobowe podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do wycofania zgody,
- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania własnych danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia własnych danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia własnych danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:
- D+H Polska sp. z o.o. ul. Polanowicka Północna 8, 51-180 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”
- daneosobowe@dh-partner.com.