Szukaj

Systemy oddymiania

Centrale oddymiania

RZN 4408-K centrala oddymiania - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-K centrala oddymiania - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-K centrala oddymiania - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-K centrala oddymiania - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-K centrala oddymiania - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4404-M centrala oddymiania - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RZN 4404-M centrala oddymiania - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4404-M centrala oddymiania - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4404-M centrala oddymiania - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4404-M centrala oddymiania - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4416-M centrala oddymiania - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RZN 4416-M centrala oddymiania - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4416-M centrala oddymiania - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4416-M - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4416-M centrala_oddymiania_krajowa_deklaracja_właściwości_użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 43xx-E centrala oddymiania - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RZN 43xx-E centrala oddymiania - krajowy certyfikat stałości właściowści użytkowycch.pdfZobaczPobierz
RZN 43xx-E centrala oddymiania - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
RZN 43xx-E centrala oddymiania - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4503-T centrala oddymiania - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RZN 4503-T centrala oddymiania - certyfikat zgodności.pdfZobaczPobierz
RZN 4503-T centrala oddymiania - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4503-T centrala oddymiania - certyfikat VdS.pdfZobaczPobierz
RZN 4503-T centrala oddymiania - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4503-T centrala oddymiania - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-M centrala oddymiania - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-M centrala oddymiania - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-M centrala oddymiania - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-M centrala oddymiania - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
RZN 4408-M centrala oddymiania_krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP 4696-2022_CPS-B1.pdfZobaczPobierz
Krajowy Certyfikat 063-UWB-0465_CPS-B1.pdfZobaczPobierz
Certyfikat Stałości 0786-CPR-50687_CPS-B1.pdfZobaczPobierz
Krajowa_Deklaracja_Właściwości _Użytkowych_2022-KOT_001_CPS-B1.pdfZobaczPobierz

Moduły wewnętrzne central oddymiania

AM 44-Z moduł sterowania sygnalizatorami - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
IM 44-K/M moduł impulsowy - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
IM 44-E moduł impulsowy - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
TR 42 moduł przekaźnika - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
FS 41 moduł zamykania sekwencyjnego napędów - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
WFR 41 moduł przekaźnika sygnału pogodowego - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
ERM 44 moduł przekaźników krańcowych - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
TR 43-K przekaźnik odłączający - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
TRL 8 moduł przekaźnika odłączającego - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
AT 41 moduł opóźnienia napędu - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
BSY-GW 024-010-U bramka 0 ... 10 V DC dla napędów BSY+ - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz

AdComNet

ACN-IO501 moduł wejścia/wyjścia - certyfikat zgodności EN.pdfZobaczPobierz

Przyciski oddymiania

RT 45 przycisk oddymiania - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RT 45 przycisk oddymiania - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RT 45 przycisk oddymiania - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RT 45 przycisk oddymiania - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
RT 45 przycisk oddymiania - certyfikat VdS.pdfZobaczPobierz
RT 45-LT przycisk oddymiania i przewietrzania - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RT 45-LT przycisk oddymiania i przewietrzania - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RT 45-LT przycisk oddymiania i przewietrzania - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RT 45-LT przycisk oddymiania i przewietrzania - certyfikat VdS.pdfZobaczPobierz
RT 45-LT przycisk oddymiania i przewietrzania - certyfikat CE EN.pdfZobaczPobierz
RT 45-ST-PL przycisk oddymiania z sygnalizatorem - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
RT 45-ST-PL przycisk oddymiania z sygnalizatorem - krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
RT 45-ST-PL przycisk oddymiania z sygnalizatorem - krajowa deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz

Czujki dymu

OSD 23 optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
OSD 23 optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
3000PLUS/OP/SET optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
3000PLUS/OP/SET optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
3000PLUS/OP/SET optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz

Klapy oddymiające

FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - certyfikat stałości właściwości użytkowych.jpgZobaczPobierz
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
FIRE2 klapy oddymiające dwuskrzydłowe - certyfikat stałości właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz
FIRE2 klapy oddymiające dwuskrzydłowe - deklaracja właściwości użytkowych.pdfZobaczPobierz