Szukaj

Pozostałe artykuły

Pojęcie domu inteligentnego stało się w ostatnich latach równie znane, co enigmatyczne.
Nowa centrala D+H Polska to swoiste studium zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie biurowo-magazynowym.
Od 31 grudnia 2020 r. siłowniki stosowane do napowietrzania powinny posiadać KOT, czyli Krajową Ocenę Techniczną. Dokument ten zastąpił funkcjonujące dotychczas aprobaty techniczne.