?>
Szukaj

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zgodnie z wytycznymi przeciwpożarowy wyłacznik prądu powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas akcji pożarniczej.

przeciwpozarowy_wylacznik_pradu.jpg

Przeciwpożarowy wyłacznik prądu DH-PWP-1 powinien być używany jako urządzenie wykonawcze i sygnalizujące w obiektach, wobec których istnieje taki wymóg. DH-PWP-1 uzupełniony o zewnętrzny ręczny przycisk uruchamiający stanowi kompletne rozwiązanie dostosowane do wymagań i parametrów technicznych zawartych w wykonanym i uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw
zabezpieczeń pożarowych projekcie urządzenia przeciwpożarowego.