TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Polityka jakości

 

We wszystkich obszarach działania firmy D+H istotnych z punktu widzenia jakości ma zastosowanie opisany w Księdze Jakości system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2015.

Jego wdrożenie i utrzymanie oraz wyznaczane w zgodzie z nim priorytety i standardy leżą u podstaw ciągłego doskonalenia firmy oraz dopasowywania i nieustannego ulepszania jej oferty w odniesieniu
do wymagań klientów. Funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością podlega regularnym audytom, pozwalającym monitorować i mierzyć zarówno zadowolenie klientów, jak i skuteczność i efektywność systemu, procesów i wyrobów.

 

Posiadany przez firmę D+H Polska certyfikat jest świadectwem spełnienia wymagań normy ISO 9001.

Polityka jakości, jako najważniejszy dokument systemu zarzadzania jakością, opisuje strategię organizacji związaną z działaniem, rozwojem i doskonaleniem całej firmy. Jest bazą do ustanawiania celów organizacji i zadań w niej realizowanych. Polityka jakości opisuje naszą wizję i misję oraz określa odpowiedzialność właścicieli wszystkich procesów za jej realizację.

U podstaw naszej polityki jakości leżą :

​​strategia grupy D+H

 

Chcemy być inspiracją dla naszych klientów, zapewniając zarówno im, jak i pracownikom i dostawcom bezpieczeństwo i uczciwą współpracę.

Jako lider w zakresie technologii związanych z sektorem instalacji oddymiania i wentylacji przeciwpożarowej nie tylko jesteśmy świadomi własnych umiejętności, lecz również potrafimy je wykorzystać. Działamy w sposób odpowiedzialny i posiadamy wyczucie rynku, oferujemy szerokie perspektywy i nieustannie się rozwijamy, co pomaga nam osiągnąć założone cele.

Wykraczamy poza oczekiwania naszych klientów. W sposób profesjonalny doradzamy klientom i zawsze oferujemy im najlepsze rozwiązania w połączeniu z doskonałą jakością usług.

Zabezpieczamy przyszłość Grupy dzięki nieustannej nauce, a proste procesy pozwalają nam zapewnić dostęp do wiedzy i przejrzystość. Jesteśmy motorem własnego rozwoju, niezależnym od innych spółek pod względem strategicznym i ekonomicznym.

pracownik jakości D+H Polskapracownik jakości w D+H MechatronicKontroler jakości w D+H