Szukaj

Polityka jakości

We wszystkich obszarach działania firmy D+H istotnych z punktu widzenia jakości ma zastosowanie opisany w Księdze Jakości system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2015.

Jego wdrożenie i utrzymanie oraz wyznaczane w zgodzie z nim priorytety i standardy leżą u podstaw ciągłego doskonalenia firmy oraz dopasowywania i nieustannego ulepszania jej oferty w odniesieniu do wymagań klientów. Funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością podlega regularnym audytom, pozwalającym monitorować i mierzyć zarówno zadowolenie klientów, jak i skuteczność i efektywność systemu, procesów i wyrobów.

Posiadany przez firmę D+H Polska certyfikat jest świadectwem spełnienia wymagań normy ISO 9001.
Polityka jakości jako najważniejszy dokument systemu zarządzania jakością, opisuje strategię organizacji związaną z działaniem, rozwojem i doskonaleniem całej firmy. Jest bazą do ustanawiania celów organizacji i zadań w niej realizowanych. Polityka jakości opisuje naszą wizję i misję oraz określa odpowiedzialność właścicieli wszystkich procesów za jej realizację.

U podstaw naszej polityki jakości leżą:

​​strategia grupy D+H

Chcemy być inspiracją dla naszych klientów, zapewniając zarówno im, jak i pracownikom i dostawcom bezpieczeństwo i uczciwą współpracę.
Jako lider w zakresie technologii związanych z sektorem instalacji oddymiania i wentylacji przeciwpożarowej nie tylko jesteśmy świadomi własnych umiejętności, lecz również potrafimy je wykorzystać. Działamy w sposób odpowiedzialny i posiadamy wyczucie rynku, oferujemy szerokie perspektywy i nieustannie się rozwijamy, co pomaga nam osiągnąć założone cele.

Wykraczamy poza oczekiwania naszych klientów. W sposób profesjonalny doradzamy klientom i zawsze oferujemy im najlepsze rozwiązania w połączeniu z doskonałą jakością usług.
Zabezpieczamy przyszłość Grupy dzięki nieustannej nauce, a proste procesy pozwalają nam zapewnić dostęp do wiedzy i przejrzystość. Jesteśmy motorem własnego rozwoju, niezależnym od innych spółek pod względem strategicznym i ekonomicznym.

pracownik jakości D+H Polskapracownik jakości w D+H MechatronicKontroler jakości w D+H