Szukaj

Systemy sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej pozwala nie tylko uruchomić alarm w obiekcie, ale przede wszystkim wykryć zagrożenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie. Odpowiednie algorytmy eliminują także ryzyko fałszywych alarmów.

Bezprzewodowy konwencjonalny ekspander 3000/WLS/EXP

Konwencjonalny ekspander umożliwiający podłączenie do 32 urządzeń bezprzewodowych detekcyjnych (czujki, moduły, ROP-y) do każdego systemu pożarowego poprzez moduł kontrolny. Wymaga zewnętrznego zasilacza.

6000/16ZAI moduł wejścia/wyjścia oraz linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł 16 linii sygnalizatorów konwencjonalnych, przy czym maksymalne obciążenie modułu to 5 A (1 linia to 3 A). Wymaga zastosowania modułu 6000/16ZI.

6000/16ZCI moduł wejścia/wyjścia oraz linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł 16-wyjściowy z przekaźnikami bezpotencjałowymi NC. Wymaga zastosowania modułu 6000/16ZI.

6000/16ZI moduł wejścia/wyjścia oraz linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł 16-wejściowy lub 16 linii konwencjonalnych detekcyjnych, wymaga zewnętrznego zasilacza.

6000/16ZOI moduł wejścia/wyjścia oraz linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł 16-wyjściowy z przekaźnikami bezpotencjałowymi NO. Wymaga zastosowania modułu 6000/16ZI.

6000/2APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł wyposażony w dwie konwencjonalne linie detekcyjne oraz dwie linie sygnalizatorów konwencjonalnych. Wymagane jest zewnętrzne zasilanie.

6000/2IO moduł wejścia/wyjścia

Moduł zasilany z pętli dozorowej zapewnia dwa monitorowane wejścia i dwa beznapięciowe przekaźniki NO/NC. Jeden z przekaźników wyjściowych o obciążalności do 230 V i 5A.

6000/2LPZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł wyposażony w dwie konwencjonalne linie detekcyjne oraz dwie linie sygnalizatorów konwencjonalnych. Wymagane jest zewnętrzne zasilanie.

6000/4IO moduł wejścia/wyjścia i linii konwencjonalnej

Moduł z podwójnym interfejsem wejścia/wyjścia. Posiada dwie konwencjonalne linie detekcyjne oraz sygnalizatorów, dwa beznapięciowe przekaźniki NO/NC oraz dwa monitorowane wejścia. Wymagane jest zewnętrzne zasilanie.

6000/APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów

Interfejs linii bocznych i sygnalizatorów. Pozwala na podłączenie jednej konwencjonalnej linii detekcyjnej oraz jednej linii sygnalizatorów konwencjonalnych. Wymagane jest zewnętrzne zasilanie.

System sygnalizacji przeciwpożarowej

System sygnalizacji pożaru (SSP) stanowi bardzo ważne ogniwo systemu zabezpieczeń ppoż. w każdym obiekcie. Pozwala nie tylko uruchomić alarm, ale także wykryć zdarzenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie ograniczając w ten sposób straty materialne i umożliwiając bezpieczną ewakuację osobom przebywającym w obiekcie.

System Sygnalizacji Pożaru Protec - bezpieczeństwo i niezawodność dla Twojego obiektu

System przeciwpożarowy Protec obejmuje m.in.: czujki punktowe, czujki zasysające, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory akustyczne, centrale pożarowe i pozwalające na ich rozbudowę moduły. Urządzenia Protec mają szerokie zastosowanie w różnego rodzaju obiektach, a ich stabilne, bezawaryjne działanie jest potwierdzone referencjami. Produkcja wszystkich elementów systemu pożarowego Protec odbywa się w fabryce producenta w Anglii. Każde z urządzeń przechodzi testy jakościowe i sprawnościowe, co przekłada się na gwarancję najwyższej jakości i niezawodnej pracy przez wiele lat zgodnie z przyjętą przez producenta ideą tworzenia urządzeń typu long life. Urządzenia, które współpracują ze sobą w ramach systemu sygnalizacji pożarowej mogą być także zintegrowane z innymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w obiekcie. System sygnalizacji pożaru często pełni nadrzędną rolę sterując takimi instalacjami, jak wentylacja, oddymianie czy kontrola dostępu. Równie ważne, co wykrycie pożaru na wczesnym etapie, jest wyeliminowanie fałszywych alarmów, które utrudniają pracę i generują niepotrzebne koszty. Systemy sygnalizacji pożarowej Protec pracują w oparciu o zaawansowane algorytmy, dzięki czemu skutecznie eliminują ryzyko niepożądanych alarmów. System Protec to także różne typy detekcji, co pozwala na dopasowanie systemu przeciwpożarowego do specyfiki danego projektu, a także do różnych rodzajów przestrzeni występujących w ramach jednego obiektu. W zależności od projektu stosuje się czujki pożarowe punktowe – czujki ciepła, czujki dymu, czujki optyczno-termiczne, również z detektorem CO, liniowe czujki dymu wykorzystujące podczerwień oraz czujki zasysające. Dopasowanie metody detekcji do warunków panujących w budynku zapewnia najlepszą skuteczność systemu sygnalizacji pożaru.