Szukaj

Systemy sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej pozwala nie tylko uruchomić alarm w obiekcie, ale przede wszystkim wykryć zagrożenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie. Odpowiednie algorytmy eliminują także ryzyko fałszywych alarmów.

Sygnalizator akustyczny 6000/SSR2

Adresowalny, zasilany z pętli sygnalizator akustyczny o dużej mocy sygnału, przeznaczony do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu (IP 65). Ton i głośność alarmu mogą być regulowane.

6000PLUSHT czujka ciepła

Interaktywna, adresowalna czujka ciepła z serii 6000PLUS. Wyposażona w półprzewodnik charakteryzujący się niską barierą reakcji na energię termiczną, reagujący szybko na wszelkie zmiany temperatury.

6000/2IO moduł wejścia/wyjścia

Moduł zasilany z pętli dozorowej zapewnia dwa monitorowane wejścia i dwa beznapięciowe przekaźniki NO/NC. Jeden z przekaźników wyjściowych o obciążalności do 230 V i 5A.

Bezprzewodowy translator Protec 6000/WLS/HLI

Zasilany z pętli, adresowalny moduł komunikacyjny. Umożliwia podłączenie i zaadresowanie do 32 urządzeń bezprzewodowych (ROP-ów, modułów, czujek) w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej Protec. Współpracuje z centralami pożarowymi Protec 6100 i 6500.

Optyczna czujka liniowa FIREBEAM XTRA

Konwencjonalna, optyczna czujka liniowa jest kompatybilna z każdym systemem SSP.  Przy zastosowaniu modułu 6000/BEAM/IF czujka staje się adresowalna i zasilana z pętli Protec.

Bezprzewodowy konwencjonalny ekspander 3000/WLS/EXP

Konwencjonalny ekspander umożliwiający podłączenie do 32 urządzeń bezprzewodowych detekcyjnych (czujki, moduły, ROP-y) do każdego systemu pożarowego poprzez moduł kontrolny. Wymaga zewnętrznego zasilacza.

ProPoint PLUS czujka konwencjonalna zasysająca z rozproszoną detekcją optyczną

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Wykorzystuje do detekcji rozproszeniową komorę optyczną. Możliwość zainstalowania od 1 do 4 rurek detekcyjnych, dających niezależne sygnały alarmowe.

6000PLUSOP optyczna czujka dymu

Interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu. Gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru przy wykorzystaniu rozproszonej wiązki światła.

6000/MICCO moduł wejścia/wyjścia

Moduł przeznaczony do monitorowania i sterowania urządzeń zewnętrznych, zasilany z pętli dozorowej. Przekaźnik wyjściowy o obciążalności do 230 V i 5A.

6000/MIP - moduł wejściowy

Moduł z wejściem monitorowanym, służącym do nadzorowania innych urządzeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego. Zasilany z pętli dozorowej.

System sygnalizacji przeciwpożarowej

System sygnalizacji pożaru (SSP) stanowi bardzo ważne ogniwo systemu zabezpieczeń ppoż. w każdym obiekcie. Pozwala nie tylko uruchomić alarm, ale także wykryć zdarzenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie ograniczając w ten sposób straty materialne i umożliwiając bezpieczną ewakuację osobom przebywającym w obiekcie. System przeciwpożarowy Protec obejmuje m.in.: czujki punktowe, czujki zasysające, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory akustyczne, centrale pożarowe i pozwalające na ich rozbudowę moduły. Urządzenia Protec mają szerokie zastosowanie w różnego rodzaju obiektach, a ich stabilne, bezawaryjne działanie jest potwierdzone referencjami. Produkcja wszystkich elementów systemu pożarowego Protec odbywa się w fabryce producenta w Anglii. Każde z urządzeń przechodzi testy jakościowe i sprawnościowe, co przekłada się na gwarancję najwyższej jakości i niezawodnej pracy przez wiele lat zgodnie z przyjętą przez producenta ideą tworzenia urządzeń typu long life. Urządzenia, które współpracują ze sobą w ramach systemu sygnalizacji pożarowej mogą być także zintegrowane z innymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w obiekcie. System sygnalizacji pożaru często pełni nadrzędną rolę sterując takimi instalacjami, jak wentylacja, oddymianie czy kontrola dostępu. Równie ważne, co wykrycie pożaru na wczesnym etapie, jest wyeliminowanie fałszywych alarmów, które utrudniają pracę i generują niepotrzebne koszty. Systemy sygnalizacji pożarowej Protec pracują w oparciu o zaawansowane algorytmy, dzięki czemu skutecznie eliminują ryzyko niepożądanych alarmów. System Protec to także różne typy detekcji, co pozwala na dopasowanie systemu przeciwpożarowego do specyfiki danego projektu, a także do różnych rodzajów przestrzeni występujących w ramach jednego obiektu. W zależności od projektu stosuje się czujki pożarowe punktowe – czujki ciepła, czujki dymu, czujki optyczno-termiczne, również z detektorem CO, liniowe czujki dymu wykorzystujące podczerwień oraz czujki zasysające. Dopasowanie metody detekcji do warunków panujących w budynku zapewnia najlepszą skuteczność systemu sygnalizacji pożaru.