Szukaj

Systemy sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej pozwala nie tylko uruchomić alarm w obiekcie, ale przede wszystkim wykryć zagrożenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie. Odpowiednie algorytmy eliminują także ryzyko fałszywych alarmów.

Strony

Bezprzewodowy ekspander Protec 6000/WLS/EXP

Ekspander zwiększający zasięg między translatorem a elementami detekcyjnymi w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej. Wymaga zewnętrznego zasilacza.

6000/MICCO moduł wejścia/wyjścia

Moduł przeznaczony do monitorowania i sterowania urządzeń zewnętrznych, zasilany z pętli dozorowej. Przekaźnik wyjściowy o obciążalności do 230 V i 5A.

Obudowa kanałowa czujki dymu

Obudowa posiada jednorurkowy system próbkowania powietrza i filtr do pracy w zapylonym otoczeniu. Połączenie czujki z obudową pozwala prowadzić detekcję wewnątrz kanału wentylacyjnego.

6000PLUSBASE niskoprofilowe gniazdo czujek

Nisko profilowe gniazdo czujek adresowalnych - łatwe w montażu rozwiązanie dedykowane czujkom punktowym, instalowanym w tradycyjny sposób.

6000/WLS/MIP bezprzewodowy 1-wejściowy moduł z obudową i bateriami

Moduł stosowany do nadzorowania urządzeń zewnętrznych w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej Protec. Kompatybilny ze wszystkimi translatorami i ekspanderami Protec.

6000/16ZAI moduł wejścia/wyjścia oraz linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł 16 linii sygnalizatorów konwencjonalnych, przy czym maksymalne obciążenie modułu to 5 A (1 linia to 3 A). Wymaga zastosowania modułu 6000/16ZI.

6000/2LPZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł wyposażony w dwie konwencjonalne linie detekcyjne oraz dwie linie sygnalizatorów konwencjonalnych. Wymagane jest zewnętrzne zasilanie.

6000PLUSOPHT czujka optyczno-termiczna

Interaktywna, adresowalna multisensorowa czujka optyczno-termiczna. Zapewnia wysoką skuteczność w wykrywaniu zagrożenia pożarowego dzięki połączeniu dwóch typów detekcji.

Bezprzewodowy konwencjonalny ekspander 3000/WLS/EXP

Konwencjonalny ekspander umożliwiający podłączenie do 32 urządzeń bezprzewodowych detekcyjnych (czujki, moduły, ROP-y) do każdego systemu pożarowego poprzez moduł kontrolny. Wymaga zewnętrznego zasilacza.

6000/MIP - moduł wejściowy

Moduł z wejściem monitorowanym, służącym do nadzorowania innych urządzeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego. Zasilany z pętli dozorowej.

Strony

System sygnalizacji pożarowej (SSP) stanowi bardzo ważne ogniwo systemu zabezpieczeń ppoż. w każdym obiekcie. Pozwala nie tylko uruchomić alarm, ale także wykryć zdarzenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie ograniczając w ten sposób straty materialne i umożliwiając bezpieczną ewakuację. System sygnalizacji pożarowej Protec obejmuje m.in.: czujki pożarowe, czujki zasysające, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory SSP, centrale pożarowe i pozwalające na ich rozbudowę moduły kontrolno-sterujące. Systemy sygnalizacji pożarowej Protec pracują w oparciu o zaawansowane algorytmy, dzięki czemu skutecznie eliminują ryzyko fałszywych alarmów. SSP Protec to także różne typy detekcji, co pozwala na dopasowanie systemu przeciwpożarowego do specyfiki danego projektu, a także do różnych rodzajów przestrzeni występujących w ramach jednego obiektu.