Szukaj

Systemy sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej pozwala nie tylko uruchomić alarm w obiekcie, ale przede wszystkim wykryć zagrożenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie. Odpowiednie algorytmy eliminują także ryzyko fałszywych alarmów.

Strony

Protec 6500 centrala pożarowa interaktywna cyfrowa adresowalna

W pełni adresowalna, interaktywna, cyfrowa centrala sygnalizacji pożarowej. Stosowana we wszystkich rodzajach instalacji - zarówno małych, jak i dużych. Centralę można wyposażyć w 4 pętle detekcyjne o pojemności 200 adresów każda.

6000/2IO moduł wejścia/wyjścia

Moduł zasilany z pętli dozorowej zapewnia dwa monitorowane wejścia i dwa beznapięciowe przekaźniki NO/NC. Jeden z przekaźników wyjściowych o obciążalności do 230 V i 5A.

akcesoria do czujek zasysających

Rurki próbkujące, łączniki, filtry, uchwyty i inne elementy składowe pozwalające na konstruowanie zróżnicowanych systemów zasysających w detekcji pożarowej.

6000PLUSOP optyczna czujka dymu

Interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu. Gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru przy wykorzystaniu rozproszonej wiązki światła.

Bezprzewodowy translator Protec 6000/WLS/HLI

Zasilany z pętli, adresowalny moduł komunikacyjny. Umożliwia podłączenie i zaadresowanie do 32 urządzeń bezprzewodowych (ROP-ów, modułów, czujek) w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej Protec. Współpracuje z centralami pożarowymi Protec 6100 i 6500.

6000/APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów

Interfejs linii bocznych i sygnalizatorów. Pozwala na podłączenie jednej konwencjonalnej linii detekcyjnej oraz jednej linii sygnalizatorów konwencjonalnych. Wymagane jest zewnętrzne zasilanie.

Sygnalizator akustyczny 6000/SSR2

Adresowalny, zasilany z pętli sygnalizator akustyczny o dużej mocy sygnału, przeznaczony do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu (IP 65). Ton i głośność alarmu mogą być regulowane.

6000PLUSOPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO

Interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna z detektorem CO. Detektor tlenku węgla pozwala na jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie pożaru oraz zmniejsza ryzyko powstania fałszywego alarmu wywołanego np. zapyleniem.

Bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem - 6000/WLS/HT

Czujka posiada dwa poziomy zadziałania sensora termicznego i zoptymalizowany wewnętrzny algorytm pozwalający zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów. Wskaźnik LED zapewnia dobrą widoczność stanu alarmu.

6000/16ZI moduł wejścia/wyjścia oraz linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł 16-wejściowy lub 16 linii konwencjonalnych detekcyjnych, wymaga zewnętrznego zasilacza.

Strony

System sygnalizacji pożarowej (SSP) stanowi bardzo ważne ogniwo systemu zabezpieczeń ppoż. w każdym obiekcie. Pozwala nie tylko uruchomić alarm, ale także wykryć zdarzenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie ograniczając w ten sposób straty materialne i umożliwiając bezpieczną ewakuację. System sygnalizacji pożarowej Protec obejmuje m.in.: czujki pożarowe, czujki zasysające, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory SSP, centrale pożarowe i pozwalające na ich rozbudowę moduły kontrolno-sterujące. Systemy sygnalizacji pożarowej Protec pracują w oparciu o zaawansowane algorytmy, dzięki czemu skutecznie eliminują ryzyko fałszywych alarmów. SSP Protec to także różne typy detekcji, co pozwala na dopasowanie systemu przeciwpożarowego do specyfiki danego projektu, a także do różnych rodzajów przestrzeni występujących w ramach jednego obiektu.