TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Gwarancja

W celu zapewnienia całkowitej niezawodności, urządzenia D+H na każdym etapie produkcji podlegają ścisłej kontroli jakościowej. Każda wyprodukowana ich partia poddawana jest odpowiedniej procedurze testowej. Nasze urządzenia do oddymiania i odprowadzania gorąca są ponadto dodatkowo testowane przez niezależne instytuty badawcze w zakresie ich żywotności oraz odporności na zmiany temperatury. Wszystkie produkty D+H, jak również instalacje wykonane przez autoryzowane ekipy objęte są poza tym gwarancją.

Gwarancja D+H Polska:

1. Okres gwarancyjny na urządzenia D+H wynosi:

 • 12 miesięcy na wieńce i kopuły i liczony jest od daty zakupu (zgodnie z fakturą). Urządzenia podlegające naprawie przez serwis D+H obejmowane są dodatkową 6-miesięczną gwarancją;
 • 24 miesiące pod warunkiem, że urządzenia stanowią jeden system oraz zostały zamontowane przez firmę D+H lub autoryzowanego przedstawiciela;
 • 36 miesięcy pod warunkiem, że urządzenia stanowią jeden system, zostały zamontowane przez firmę D+H lub autoryzowanego przedstawiciela oraz w przypadku podpisania umowy serwisowej (serwis należy wykonywać raz na 6 miesięcy).

2. Urządzenia podlegające naprawie przez serwis D+H obejmowane są dodatkową 6-miesięczną gwarancją;

3. D+H zobowiązuje się do wymiany urządzeń, w przypadku gdy stwierdzone wady fabryczne są niemożliwe do usunięcia.

4. Urządzenie D+H traci gwarancję w przypadku:

 • stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi (DTR),
 • wykonywania konserwacji przez firmy nieposiadające autoryzacji na serwis wydanej przez D+H Polska,
 • samowolnego dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych,
 • stwierdzenia uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub celowych działań osób trzecich.

Firma D+H zapewnia również szeroki zakres usług pogwarancyjnych dla zakupionych urządzeń.

Reklamacja / naprawa produktu:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek fabrycznych uszkodzeń należy:

 • wypełnić formularz reklamacyjny lub formularz naprawy,
 • przesłać ww. dokumenty wraz z uszkodzonym produktem firmą kurierską DHL na adres:

D+H Polska
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław.

Prosimy o umieszczenie na paczce adnotacji „REKLAMACJA” lub "NAPRAWA".

Pobierz:

 

Reklamacja zamówienia:

W przypadku rozbieżności w ilości lub rodzaju towaru podczas realizacji Państwa zamówienia, należy w trybie pilnym:

 • sporządzić protokół rozbieżności potwierdzony przez przewoźnika
 • zgłosić do biura D+H pisemną reklamację dotyczącą ilości otrzymanych towarów w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki

Zgłoszenia reklamacji dokonać można:

 

Zwrot towaru:

Warunki zwrotu towaru są każdorazowo ustalane indywidualnie na podstawie oględzin odesłanego produktu. Aby zwrócić towar, należy:

 • dokonać tego w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od daty dokonania zakupu,
 • uzyskać pozytywną opinię Regionalnego Kierownika Sprzedaży,
 • wypełniony formularz zwrotu dołączyć do zwracanego urządzenia i przesłać na adres magazynu firmy:

D+H Polska
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław.

Pobierz: