?>
Szukaj

Gwarancja

Gwarancja D+H

Jakość urządzeń D+H oraz ich komponentów podlega kontroli na każdym etapie produkcji. Jest też weryfikowana przez zewnętrzne jednostki certyfikujące i instytuty badawcze, które dodatkowo sprawdzają żywotność urządzeń i inne ważne parametry techniczne. Wszystkie produkty D+H, jak również instalacje wykonane przez autoryzowane ekipy montażowe są objęte gwarancją. 

Okres gwarancyjny na urządzenia D+H wynosi odpowiednio:

  • 36 miesięcy, pod warunkiem że urządzenia stanowią jeden system oraz że montaż i okresowa konserwacja były realizowane przez instalatorów posiadających autoryzację D+H,
  • 24 miesiące na pozostałe wyroby i usługi, z wyłączeniem akumulatorów,
  • 12 miesięcy na akumulatory pracujące w trybie pracy buforowej.

Gwarancja nie obejmuje części i materiałów eksploatacyjnych, które wskutek ich cech lub sposobu zastosowania podlegają naturalnemu zużyciu. Gwarancja nie obejmuje również szkód powstałych wskutek niewłaściwego magazynowania, transportu, wadliwego zestawienia instalacji lub niewłaściwej eksploatacji. 

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można znaleźć w Ogólnych warunkach sprzedaży, dostawy i montażu firmy D+H Polska sp. z o.o. 

Reklamacja produktu

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek fabrycznych uszkodzeń należy:

  • wypełnić formularz reklamacyjny lub formularz naprawy,
  • przesłać ww. dokumenty wraz z uszkodzonym produktem na adres:

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

Prosimy o umieszczenie na paczce adnotacji „REKLAMACJA” lub „NAPRAWA”.

 

Formularz reklamacyjny
Formularz reklamacyjny.docx Zobacz Pobierz
Formularz reklamacyjny.pdf Zobacz Pobierz
Formularz naprawy pogwarancyjnej
Formularz naprawy pogwarancyjnej.docx Zobacz Pobierz
Formularz naprawy pogwarancyjnej.pdf Zobacz Pobierz

Reklamacja zamówienia

W przypadku rozbieżności w ilości lub rodzaju towaru podczas realizacji zamówienia należy w trybie pilnym:

  • sporządzić protokół rozbieżności potwierdzony przez przewoźnika,
  • zgłosić do biura D+H Polska sp. z o.o. pisemną reklamację dotyczącą ilości otrzymanych towarów w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Zgłoszenia reklamacji dokonać można:

Zwrot towaru

Warunki zwrotu towaru są każdorazowo ustalane indywidualnie na podstawie oględzin odesłanego produktu. Aby zwrócić towar, należy:

  • dokonać tego w ciągu maksymalnie 30 dni od daty dokonania zakupu,
  • uzyskać pozytywną opinię regionalnego kierownika sprzedaży,
  • wypełniony formularz zwrotu dołączyć do zwracanego urządzenia i przesłać na adres firmy:

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

Formularz zwrotu towaru
Formularz zwrotu towaru.docx Zobacz Pobierz
Formularz zwrotu towaru.pdf Zobacz Pobierz