TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Gwarancja

Gwarancja

Jakość urządzeń D+H oraz ich komponentów podlega kontroli na każdym etapie produkcji. Jest też weryfikowana przez zewnętrzne jednostki certyfikujące i instytuty badawcze, które dodatkowo sprawdzają żywotność urządzeń i inne ważne parametry techniczne. Wszystkie produkty D+H, jak również instalacje wykonane przez autoryzowane ekipy montażowe są objęte gwarancją.

 

Okres gwarancyjny na urządzenia D+H wynosi odpowiednio:

- 36 miesięcy, pod warunkiem że urządzenia stanowią jeden system oraz że montaż i okresowa konserwacja były realizowane przez instalatorów posiadających autoryzację D+H,

- 24 miesiące na pozostałe wyroby i usługi, z wyłączeniem akumulatorów,

- 12 miesięcy na akumulatory pracujące w trybie pracy buforowej.

 

Gwarancja nie obejmuje części i materiałów eksploatacyjnych, które wskutek ich cech lub sposobu zastosowania podlegają naturalnemu zużyciu. Gwarancja nie obejmuje również szkód powstałych wskutek niewłaściwego magazynowania, transportu, wadliwego zestawienia instalacji lub niewłaściwej eksploatacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można znaleźć w Ogólnych warunkach sprzedaży, dostawy i montażu firmy D+H Polska sp. z o.o. LINK

 

Reklamacja produktu

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek fabrycznych uszkodzeń należy:

  • wypełnić formularz reklamacyjny lub formularz naprawy,
  • przesłać ww. dokumenty wraz z uszkodzonym produktem na adres:

D+H Polska sp. z o.o.

ul. Polanowicka Północna 8

51-180 Wrocław

Prosimy o umieszczenie na paczce adnotacji „REKLAMACJA” lub „NAPRAWA”.

Pobierz:

 

 

Reklamacja zamówienia

W przypadku rozbieżności w ilości lub rodzaju towaru podczas realizacji Państwa zamówienia należy w trybie pilnym:

  • sporządzić protokół rozbieżności potwierdzony przez przewoźnika,
  • zgłosić do biura D+H Polska sp. z o.o. pisemną reklamację dotyczącą ilości otrzymanych towarów w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Zgłoszenia reklamacji dokonać można:

 

Zwrot towaru

Warunki zwrotu towaru są każdorazowo ustalane indywidualnie na podstawie oględzin odesłanego produktu. Aby zwrócić towar, należy:

  • dokonać tego w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od daty dokonania zakupu,
  • uzyskać pozytywną opinię regionalnego kierownika sprzedaży,
  • wypełniony formularz zwrotu dołączyć do zwracanego urządzenia i przesłać na adres magazynu firmy:

D+H Polska sp. z o.o.

ul. Polanowicka Północna 8

51-180 Wrocław

Pobierz: