TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Kariera

Centrala firmy mieści się w budynku na przedmieściach Wrocławia, dzięki czemu czujemy się tutaj prawie jak rodzina.
Wspieramy pracowników, oferując im m.in. szeroki pakiet socjalny czy szereg szkoleń i spotkań integracyjnych. 
Zamierzamy wdrożyć programy rozwijające naszą kadrę, planując ich ścieżki kariery zawodowej.
Co jakiś czas pracownicy odwiedzają też główną siedzibę D+H w Niemczech, aby pogłębić swoją wiedzę na temat produktów obecnych oraz przyszłych.

Korzyści dla pracowników

Naszym Pracownikom oferujemy szeroki pakiet świadczeń dodatkowych oraz narzędzi do pracy.
Najważniejsze dodatkowe świadczenia obejmują m.in.:

 • opiekę medyczną dla pracownika i jego rodziny na terenie całej Polski,
 • dofinansowanie nauki języka angielskiego lub niemieckiego,
 • dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • premię wakacyjną,
 • świąteczne paczki dla dzieci,
 • szkolenia.

 

Staramy się, aby utrzymywana była zasada równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Pragnąc tworzyć przyjazne miejsce pracy i dostarczając rozwiązania wspierające rozwój naszych pracowników, opieramy nasze działania na pewnych wartościach i ideach, które mają pomóc w realizacji strategii biznesowej. Poniżej wymienione zostały najważniejsze z nich:

 • Wspieramy ideę, która umożliwia pracownikom m.in. korzystanie z różnych form elastycznego czasu pracy.
 • Chcemy budować wysoce efektywne i otwarte środowisko pracy poprzez różnorodność oraz integrację, gwarantujące sukces w biznesie i powstawanie innowacyjnych rozwiązań. Otwarta kultura organizacyjna pomaga stwarzać światową społeczność, w której ludzie mogą być sobą, dawać z siebie wszystko i być profesjonalistami.

 

 


 

Firma D+H Polska sp. z o.o. lider w branży systemów oddymiania i naturalnej wentylacji poszukuje do swojego oddziału w Katowicach kandydata/tki na stanowisko:

 

Doradca techniczno-handlowych ref. KAT/H/04/18 
miejsce pracy: Kraków - woj. małopolskie 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • współpracę z istniejącymi klientami, pozyskiwanie nowych oraz wysoką jakość ich obsługi, 
 • pracę na inwestycjach - współpraca z kierownikami budów oraz branżystami,
 • przygotowywanie ofert handlowych na produkty własne oraz uzupełniające rozwiązania poddostawców D+H,
 • współrealizację planów sprzedaży oddziału,
 • wprowadzanie danych handlowych do zintegrowanego programu komputerowego, 
 • sporządzanie raportów z bieżącej działalności zgodnie z wytycznymi od przełożonego,
 • kontrola należności klientów w podległym rejonie działania,
 • terminowość prowadzonych projektów handlowych - zadań, 
 • ścisłą współpracę z pozostałymi członkami zespołu,
 • obługę administracyjną i logistyczną biura.

 Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia min. średniego,
 • doświadczenia w bezpośredniej sprzedaży (branża elektryczna lub automatyczna – będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenia we współpracy z kierownikami budów oraz branżystami,
 • umiejętności samodzielnego prowadzenia projektów handlowych i obsługi inwestycji,
 • świetnego budowania długotrwałych relacji z Klientami,
 • znajomości programów MsOffice - w szczególności Excel, 
 • dobrej organizacji pracy własnej, zorientowanej na osiąganie celu,
 • zaangażowania i samodzielności w działaniu - praca w systemie Home Office,
 • umiejętności współpracy w zespole, wysokiej komunikatywności i kultury osobistej,
 • czynnego prawa jazdy kat. B.
   

 Atutem będzie:

 • umiejętność czytania - rozumienia rysunku technicznego (CAD),
 • znajomość branży zabezpieczeń niskoprądowych,
 • znajomości języka angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
   

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na cały etat, w stabilnej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • niezbędne szkolenia w centrali oraz w oddziałach.

 

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny) prosimy przysłać na adres: rekrutacja@dh-partner.com

 

W tytule e-maila prosimy podać nr ref., a na aplikacji umieścić poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy firmy D+H Polska sp. z o.o. dla potrzeb obecnej i przyszłych* rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/678  z dnia  27  kwietnia  2016 r.”* jeśli zgadzają się Państwo na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o przepisanie całej zgody, w przeciwnym wypadku prosimy o zgodę tylko na obecną rekrutację.

 

 


 

Zależy nam na przestrzeganiu standardów zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w kolejnych procesach nie jest obligatoryjne. Taka zgoda pozwoli nam jednak na przesyłanie Ci kolejnych ofert w sytuacji, jeśli w procesie tej rekrutacji nie nawiążemy współpracy.

1. Administrator danych w procesie rekrutacyjnym
Administratorem danych osobowych jest firma D+H Polska sp. z o.o. przy ul. Polanowickiej Północnej 8, 51-180 Wrocław, tel. 71 323 52 50, e-mail: dh-polska@dh-partner.com.

2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail ochronadanych@dh-partner.com lub pisemnie: D+H Polska sp. z o.o. ul. Polanowicka Północna 8, 51-180 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cel przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z procesem rekrutacyjnym, w którym uczestniczysz. W zależności od Twojej dyspozycji w tym zakresie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

4 Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
a) przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa pracy,
b) przetwarzanie do czasu wygaśnięcia roszczeń z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania,
c) Twoja zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne prowadzone przez Administratora,
(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody, ilekroć nie zachodzi podstawa wynikająca z przepisów kodeksu pracy. Taka sytuacja ma miejsce chociażby w przypadku przetwarzania danych po ewentualnym nie zawarciu umowy o pracę. Wówczas, aby móc uwzględniać Cię w kolejnych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratorów potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym celu.  

5. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 lat od jego zakończenia w celach archiwalnych, do czasu wygaśnięcia roszczeń m.in. w zakresie równego traktowania. Po tym czasie, w przypadku nie zawarcia z Tobą umowy o pracę, dane te zostaną usunięte, chyba, że wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie na poczet prowadzenia przyszłych rekrutacji. Wówczas dane te zostaną usunięte po wycofaniu Twojej zgody na ich przetwarzanie lub po okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zgoda ta została udzielona.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy D+H Polska sp. z o.o. oraz dostawcy rozwiązań IT. Z firmą IT, której będą przekazane Twoje dane osobowe podpisano umowę powierzenia danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w tym procesie nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
- dostępu do Twoich danych osobowych,
- sprostowania Twoich danych osobowych,
- żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- do przenoszenia Twoich danych osobowych, 
- wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.