TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Kontakt

D+H Polska mapa oddziałów

Znajdź kontakt do swojego oddziału:

 

Newsletter

Rodzaj subskrypcji

Serwis i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej

Firma D+H Polska, poza projektowaniem, produkcją i montażem, świadczy swoim klientom pełną obsługę serwisu i konserwacji dla każdego systemu D+H oraz dla większości systemów innych producentów obecnych na rynku. Usługę tę świadczymy na terenie całej Polski, dzięki naszym partnerom oraz przedstawicielstwom we wszystkich regionach, korzystając z doświadczeń firmy, zdobytych podczas opieki nad projektami zrealizowanymi na całym świecie.

Umowa na cykliczną konserwację oraz serwis

Wyłącznie regularna i fachowa konserwacja, wykonana przez pracowników legitymujących się autoryzacją D+H na serwis, zapewnia stałą gotowość i niezawodność urządzeń oddymiających i ppoż. Podpisanie umowy serwisowej daje zarządcy gwarancję terminowej realizacji przeglądu oraz prawnych zobowiązań w tym zakresie. Firma D+H przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu, co daje zarządcom obiektów możliwość 24-godzinnego wezwania ekipy serwisowej w razie awarii systemu, a także stały dostęp do części zamiennych bezpośrednio u producenta.

 

Obwiązki zarządców budynków a inwestycja w bezpieczeństwo

Zarządca każdego obiektu, zarówno z zakresu budownictwa mieszkaniowego, jak i nieruchomości komercyjnych, odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zamontowanych w nich systemów bezpieczeństwa. W wielu krajach, w tym także w Polsce okresowa konserwacja systemów oddymiania jest obligatoryjna, regulowana prawnie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Rok 2009 Nr 109 Poz. 719) Pragaraf 3 pkt 2 i 3 wskazuje:

  • Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
  • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Urządzenia oddymiania oraz przeciwpożarowe należy konserwować min. raz na 6 miesięcy – zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Brak konserwacji, a także serwisowanie przez firmę nie posiadającą autoryzacji na serwisowanie powoduje utratę gwarancji, co w razie wystąpienia pożaru może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczającą.

 

Oferta serwisu istniejących systemów oddymiania i systemów przeciwpożarowych 

Firma D+H Polska oferuje kompleksową usługę serwisową istniejących systemów oddymiania i innych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym także przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę urządzeń.

 

Kontakt w sprawie szkoleń dla ekip montażowych:
e-mail: szkolenia@dh-partner.com

 

Kontakt do działu serwisu: www.dhpolska.pl/kontakt

 

SERWIS 24h: 
513 146 583  i  504 001 715

Wiecej informacji na stronie: www.dhpolska-serwis.pl

Informacje o reklamacjach i naprawach na stronie: www.dhpolska.pl