Szukaj

Jak zostać producentem certyfikowanych okien oddymiających?

Producentem certyfikowanych okien oddymiających D+H może zostać podmiot, który oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji okien i w swoim zakładzie produkcyjnym ma wdrożoną zakładową kontrolę produkcji. Następnym krokiem jest podpisanie umowy oraz porozumienia dotyczących produkcji certyfikowanych okien oddymiających pomiędzy D+H Polska sp. z o.o. – właścicielem certyfikatu a podmiotem, który takie okna zamierza wykonywać.

Okna oddymiające

Okna oddymiające – jak są produkowane?

Produkcja okna oddymiającego odbywa się według szczegółowo określonych procedur. Wymaga ścisłej współpracy z producentem siłowników okiennych, który na podstawie obliczeń, m.in. dotyczących czynnej powierzchni oddymiania, przygotowuje specyfikację, dokumenty oraz znakowanie okna.

Zapytanie

Producent przed wyprodukowaniem stolarki wysyła zapytanie ze szczegółowymi danymi dotyczącymi okna oddymiającego, takimi jak rozmiar oraz sposób otwarcia i montażu. 

Specyfikacja

Zwrotnie producent otrzymuje specyfikację NSHEV okna oddymiającego, która uwzględnia rodzaj profili i informację o producencie, wytyczne dla szklenia oraz ofertę handlową na certyfikowane napędy i konsole montażowe. 

Produkcja

Do gotowego okna producent montuje napędy i konsole montażowe, a następnie sprawdza poprawność działania okna. W sytuacjach wyjątkowych, gdy okna są osadzane w trudno dostępnych i nietypowych otworach lub na dachu, istnieje możliwość montażu napędów na budowie.

Znakowanie 

Kolejnym krokiem jest oznakowanie okna otrzymaną etykietą CE. Na każdym etapie produkcji producent szczegółowo wypełnia przesłane dokumenty, potwierdzając wykonanie okna zgodnie ze specyfikacją. Finalnie oryginały dokumentów, w których potwierdzane jest wykonanie okna zgodnie ze specyfikacją, należy przesłać do D+H Polska. Zwrotnie producent otrzymuje deklarację właściwości użytkowych dla okna.

Producenci okien oddymiających na każdym etapie produkcji mogą liczyć na wsparcie D+H Polska. Raz w roku przeprowadzany jest audyt weryfikujący poprawne funkcjonowanie zakładowej kontroli produkcji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub poświadczenia nieprawdy D+H Polska może rozwiązać współpracę z producentem certyfikowanych okien oddymiających. 

Okna oddymiające mogą stanowić doskonałe poszerzenie portfolio producentów stolarki okiennej. Posiadając w ofercie zarówno tradycyjne okna, jak i certyfikowane okna NSHEV, producenci stają się bardziej konkurencyjni wszędzie tam, gdzie wymagany jest system oddymiania. Są to nie tylko duże obiekty i realizacje, ale także inwestycje mieszkaniowe, w których klatki schodowe muszą być wyposażone w okna lub klapy oddymiające. W ten sposób producent może zaoferować kompleksowe wykonanie stolarki dla całej inwestycji.