Szukaj

Detekcja + Sygnalizacja

Poznaj możliwości, jakie daje system sygnalizacji pożarowej Protec

System sygnalizacji pożarowej (SSP) stanowi bardzo ważne ogniwo w całym łańcuchu zabezpieczeń budynku. Wykrycie pożaru na wczesnym etapie pozwala na jego ugaszenie, zanim zdąży rozprzestrzenić się w całym obiekcie. Dzięki odpowiednio szybkiej i precyzyjnej detekcji oraz uruchomieniu alarmu można przeprowadzić bezpieczną ewakuację i znacząco ograniczyć skalę zniszczeń.

System sygnalizacji pożarowej Protec

Precyzyjna detekcja bez fałszywych alarmów

W zależności od specyfiki obiektu i wymagań inwestora stosowane są różne rodzaje i typy detekcji pożaru: od punktowych czujek wykrywających dym i temperaturę po bardziej zaawansowane systemy, oparte na samokalibrujących się czujkach liniowych lub bardzo czułych i zaawansowanych technologicznie systemach zasysających z komorą mgłową (Wilsona). Ważne, by systemy detekcji ograniczały liczbę fałszywych alarmów, szczególnie w przypadku obiektów użyteczności publicznej (szkół, urzędów czy galerii handlowych), w których konieczna jest ewakuacja dużych grup ludzi. Duża częstość fałszywych alarmów może prowadzić do ich ignorowania, zarówno przez obsługę systemu, jak i osoby, które powinny się ewakuować.

Fałszywy alarm może zostać wywołany przez rozmaite czynniki: mogą to być cząsteczki kurzu, pyłu lub pary wodnej, jak i trwające spawanie na hali produkcyjnej. Aby uniknąć zakłócenia przez te czynniki, czujki punktowe zostały wyposażone w algorytmy detekcyjne oparte na logice rozmytej oraz możliwość ustawiania trzech progów czułości. Pozwala to zminimalizować ryzyko powstawania fałszywych alarmów. Dodatkowo zastosowanie odpowiedniego rodzaju detekcji, np. czujek multisensorowych z sensorem CO lub czujek zasysających z komorą mgłową, całkowicie eliminuje ryzyko wystąpienia fałszywego alarmu wywołanego przez zapylenie. System ten pozwala na wykrycie dymu, czyli prawdziwego zjawiska pożarowego, jeszcze zanim stanie się on widoczny. 
 

Jak działa system zasysający?

SSP skrojony na miarę

Każdy obiekt wymaga indywidualnego projektu zabezpieczeń pożarowych. Projekt powinien uwzględniać rodzaj budynku, jego funkcję (hotel, hala produkcyjna, tartak) oraz wyposażenie (np. meble, papier, paliwa). Nie zawsze przy projektowaniu chodzi o samą detekcję i alarmowanie, czasami wymogiem jest jak najmniejsza widoczność urządzeń. Wtedy rozwiązaniem może być pomalowanie elementów systemu, np. czujek punktowych, na dowolny kolor, dzięki czemu nie będą się odznaczały na tle sufitu. Dodatkowo czujka i sygnalizator nie zawsze muszą być osobnymi urządzeniami. Możemy zastosować sygnalizator w jednej obudowie z czujką, co zredukuje liczbę urządzeń na suficie.

Serwis SSP w wysokich obiektach 

Czasami serwis systemów sygnalizacji pożarowej stanowi wyzwanie. W halach przemysłowych, halach sportowych czy w magazynach ze względu na dużą wysokość dostęp do czujek punktowych wymagany podczas serwisowania jest mocno utrudniony. W takich przypadkach można zastosować system zasysający, którego serwis – obejmujący czujkę oraz poprowadzone pod sufitem rurki próbkujące – można przeprowadzić z poziomu podłogi. Rozwiązanie to sprawdzi się nie tylko w wysokich obiektach, ale także w przestrzeniach międzystropowych lub podłogach technicznych, jak również w szybach windowych, do których nie ma dostępu. 

System bez okablowania

Dużym wyzwaniem dla projektantów oraz instalatorów są obiekty zabytkowe oraz zmodernizowane, w których niezbędna jest instalacja SSP, często związana z koniecznością kucia ścian i sufitów pod poprowadzone okablowanie. Rozwiązaniem tego problemu jest bezprzewodowy system sygnalizacji pożarowej Protec, który pozwala uniknąć ingerencji w architekturę obiektu. Urządzenia wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą, wykorzystując dwukierunkową komunikację radiową – zasięgi elementów detekcyjnych mogą sięgać nawet do 150 m.
 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne to jedyna placówka publiczna w Polsce, która może pochwalić się certyfikatem BREEAM. Inwestor postawił także na wysoki standard zabezpieczeń przeciwpożarowych. W obiekcie zastosowano różne typy detekcji pożaru, w tym czujki punktowe i system zasysający Protec.

Magazyn D+H Polska

Wczesne wykrycie pożaru pozwala w znacznym stopniu ograniczyć straty materialne. W wysokiej przestrzeni magazynowej doskonale sprawdza się system zasysający. Rurki próbkujące są poprowadzone pod sufitem, jednak dla potrzeb serwisowania wystarczy dostęp do czujki. 

Salon samochodowy TEAM Marek Pasierbski

System sygnalizacji pożarowej Protec dobrze radzi sobie w wymagających warunkach - w strefach o podwyższonej wilgotności, gdzie występuje para wodna oraz takich, w których powietrze może być zanieczyszczone pyłem lub kurzem. Czujki z serii 6000PLUS znajdziemy m.in. w pomieszczeniach myjni w salonie samochodowym w Długołęce.

Archiwum Państwowe w Kamieńcu Ząbkowickim

W dużych przestrzeniach, takich jak atria, boiska sportowe czy obiekty zabytkowe, dość często stosuje się czujki liniowe. Łatwa kalibracja, zasięg działania do 70 metrów oraz prosty serwis to tylko kilka z ich zalet.