Szukaj

Systemy sygnalizacji pożarowej

Centrale pożarowe

Protec 6100 centrala pożarowa - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
Protec 6500 centrala pożarowa - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz

Systemy zasysające

Cirrus Pro 200 czujka zasysająca - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
ProPoint PLUS czujka zasysająca - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
Cirrus Hybrid czujka zasysająca - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
Akcesoria do czujek zasysających - deklaracja zgodności z normą EN54-20 EN.pdfZobaczPobierz

Liniowe czujki dymu

FIREBEAM XTRA - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz

Czujki pożarowe

6000PLUS/HT czujka ciepła - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/S optyczna czujka dymu z sygnalizatorem - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT czujka optyczno-termiczna - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO - atest PZH.pdfZobaczPobierz

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

6000/MCP ręczny ostrzegacz pożarowy - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000/MCP/WP zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz

Sygnalizatory SSP

6000/SSR2 sygnalizator akustyczny - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz

Moduły Protec

6000/2IO moduł wejścia/wyjścia - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/MICCO moduł wejścia/wyjścia - deklaracja właściwości użytkowych PLpdfZobaczPobierz
6000/MIP moduł wejściowy - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/CCO moduł wyjściowy - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/2LPZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/2APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/4IO moduł wejścia/wyjścia i linii konwencjonalnej - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/LPZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/BEAM/IF moduł czujek liniowych - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz

Radiowy system sygnalizacji pożarowej

6000/WLS/HLI bezprzewodowy translator Protec - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/EXP bezprzewodowy ekspander Protec - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/OP bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/OPHT bezprzewodowa czujka optyczno-termiczna z bateriami i gniazdem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/HT bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz