?>
Szukaj

Systemy sygnalizacji pożarowej

Centrale pożarowe

Protec 6100 centrala pożarowa - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
Protec 6100 centrala pożarowa - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
Protec 6100 centrala pożarowa - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
Protec 6100 centrala pożarowa - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
Protec 6100 centrala pożarowa - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
Protec 6500 centrala pożarowa - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
Protec 6500 centrala pożarowa - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
Protec 6500 centrala pożarowa - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
Protec 6500 centrala pożarowa - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
Protec 6500 centrala pożarowa - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz

Systemy zasysające

ProPoint PLUS czujka zasysająca - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
ProPoint PLUS czujka zasysająca - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
Cirrus Hybrid czujka zasysająca - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
Cirrus Hybrid czujka zasysająca - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
Akcesoria do czujek zasysających - deklaracja zgodności z normą EN54-20 EN.pdfZobaczPobierz

Moduły Protec

6000/2IO moduł wejścia/wyjścia - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/2IO moduł wejścia/wyjścia - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/4IO moduł wejścia/wyjścia i linii konwencjonalnej - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/4IO moduł wejścia/wyjścia i linii konwencjonalnej - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/2LPZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/2APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/2APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/LPZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/APZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/MICCO moduł wejścia/wyjścia - deklaracja właściwości użytkowych PLpdfZobaczPobierz
6000/MICCO moduł wejścia/wyjścia - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/MICCO moduł wejścia/wyjścia - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/MICCO moduł wejścia/wyjścia - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/MIP moduł wejściowy - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/MIP moduł wejściowy - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/MIP moduł wejściowy - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/MIP moduł wejściowy - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/CCO moduł wyjściowy - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/CCO moduł wyjściowy - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/CCO moduł wyjściowy - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/CCO moduł wyjściowy - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/BEAM/IF moduł czujek liniowych - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/BEAM/IF moduł czujek liniowych - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/BEAM/IF moduł czujek liniowych - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/BEAM/IF moduł czujek liniowych - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz

Czujki pożarowe

6000PLUS/HT czujka ciepła - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/HT czujka ciepła - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/HT czujka ciepła - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/HT czujka ciepła - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/HT czujka ciepła - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/I optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/I optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/I optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/I optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych_PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/S optyczna czujka dymu z sygnalizatorem - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/S optyczna czujka dymu z sygnalizatorem - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/S optyczna czujka dymu z sygnalizatorem - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/S optyczna czujka dymu z sygnalizatorem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/S optyczna czujka dymu z sygnalizatorem - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/S optyczna czujka dymu z sygnalizatorem - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT czujka optyczno-termiczna - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT czujka optyczno-termiczna - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT czujka optyczno-termiczna - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT czujka optyczno-termiczna - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT czujka optyczno-termiczna - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/I czujka optyczno-termiczna - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/I czujka optyczno-termiczna - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/I czujka optyczno-termiczna - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/I optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/I optyczna czujka dymu - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/I optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OP/I optyczna czujka dymu - deklaracja właściwości użytkowych_PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/I czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwarć - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/I czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwarć - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/I czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwarć - certyfikat zgodności PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/I czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwarć - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000PLUS/OPHT/I czujka optyczno-termiczna z izolatorem zwarć - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz

Liniowe czujki dymu

FIREBEAM XTRA - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
FIREBEAM XTRA - deklaracja właściwości użytkowych produktu PL.pdfZobaczPobierz
FIREBEAM XTRA - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
FIREBEAM XTRA - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz

Sygnalizatory SSP

6000/SSR2 sygnalizator akustyczny - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000/SSR2 sygnalizator akustyczny - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000/SSR2 sygnalizator akustyczny - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/SSR2 sygnalizator akustyczny - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/SSR2 sygnalizator akustyczny - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/SSR2 sygnalizator akustyczny - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

6000/MCP ręczny ostrzegacz pożarowy - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000/MCP ręczny ostrzegacz pożarowy - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000/MCP ręczny ostrzegacz pożarowy - certyfikat właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/MCP ręczny ostrzegacz pożarowy - certyfikat właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/MCP ręczny ostrzegacz pożarowy - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/MCP ręczny ostrzegacz pożarowy - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/MCP/WP zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy - świadectwo dopuszczenia.pdfZobaczPobierz
6000/MCP/WP zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy - atest PZH.pdfZobaczPobierz
6000/MCP/WP zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/MCP/WP zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/MCP/WP zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/MCP/WP zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz

Radiowy system sygnalizacji pożarowej

6000/WLS/HLI bezprzewodowy translator Protec - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/HLI bezprzewodowy translator Protec - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/EXP bezprzewodowy ekspander Protec - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/EXP bezprzewodowy ekspander Protec - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/EXP bezprzewodowy ekspander Protec - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/EXP bezprzewodowy ekspander Protec - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
3000/WLS/EXP bezprzewodowy konwencjonalny ekspander - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/OP bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/OP bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem - deklaracja stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/OPHT bezprzewodowa czujka optyczno-termiczna z bateriami i gniazdem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/OPHT bezprzewodowa czujka optyczno-termiczna z bateriami i gniazdem -deklaracja stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/HT bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/HT bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem - deklaracja stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - certyfikat stałości właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - certyfikat stałości właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - deklaracja właściwości użytkowych PL.pdfZobaczPobierz
6000/WLS/BOP bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami - deklaracja właściwości użytkowych EN.pdfZobaczPobierz