TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

SSP Protec z Atestem Higienicznym PZH 

14.04.2020

D+H Polska uzyskała Atest Higieniczny PZH dla czujek pożarowych, sygnalizatorów oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych Protec. Oznacza to, że system sygnalizacji pożarowej Protec może być stosowany w obiektach, w których obowiązują specjalne normy higieniczne, np. w szpitalach czy w zakładach produkujących żywność.

Atesty Higieniczne wydawane przez Państwowy Zakład Higieny wymagają przeprowadzenia szeregu testów i badań weryfikujących czy dany wyrób jest zgodny obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny. Produkty są sprawdzane pod względem jakości wykonania, składu chemicznego czy właściwości mechanicznych. Atest PZH ma dawać gwarancję, że przebadany wyrób w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzkie czy środowisko naturalne.

Państwowy Zakład Higieny wydał atesty dla wszystkich czujek punktowych Protec z serii 6000PLUS, sygnalizatorów 6000/SSR2 oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych 6000/MCP. Dzięki temu D+H Polska jest w stanie sprostać podwyższonym wymaganiom inwestorów realizujących obiekty dla sektora medycznego czy producentów żywności. 

Atesty PZH dla poszczególnych urządzeń można znaleźć tutaj:

czujki punktowe 6000PLUS

sygnalizatory 6000/SSR2

ROP 6000/MCP