Szukaj

SSP Protec z Atestem Higienicznym PZH 

22.05.2020

D+H Polska uzyskała Atest Higieniczny PZH dla czujek pożarowych, sygnalizatorów oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych Protec. Oznacza to, że system sygnalizacji pożarowej Protec może być stosowany w obiektach, w których obowiązują specjalne normy higieniczne, np. w szpitalach czy w zakładach produkujących żywność.

Atesty Higieniczne wydawane przez Państwowy Zakład Higieny wymagają przeprowadzenia szeregu testów i badań weryfikujących czy dany wyrób jest zgodny obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny. Produkty są sprawdzane pod względem jakości wykonania, składu chemicznego czy właściwości mechanicznych. Atest PZH ma dawać gwarancję, że przebadany wyrób w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzkie czy środowisko naturalne.

Państwowy Zakład Higieny wydał atesty dla wszystkich czujek punktowych Protec z serii 6000PLUS, sygnalizatorów 6000/SSR2 oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych 6000/MCP. Dzięki temu D+H Polska jest w stanie sprostać podwyższonym wymaganiom inwestorów realizujących obiekty dla sektora medycznego czy producentów żywności. 

Atesty PZH dla poszczególnych urządzeń można znaleźć tutaj:

- czujki punktowe 6000PLUS

- sygnalizatory 6000/SSR2

- ROP 6000/MCP

Atest Higieniczny PZH