Szukaj

System automatycznego czyszczenia rurek zasysających

15.06.2022

System automatycznego czyszczenia rurek zasysających to rozwiązanie do obiektów, w których w chronionych strefach unosi się dużo zanieczyszczeń – pyłów i innych drobnych cząstek. Takie warunki mogą powodować zapychanie systemów zasysających, ich błędne odczyty i detekcję. System automatycznie czyści instalację rurową poprzez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem rurki od strony czujki zasysającej. Wbudowany sterownik PLC daje możliwości zaprogramowania długości i odstępów pomiędzy czyszczeniami zgodnie z preferencjami klienta. Tym samym rzadziej musimy wzywać ekipy serwisowe, co minimalizuje przestoje produkcyjne oraz generowanie dodatkowych kosztów.

Nazwa Rodzaj systemu
automatycznego czyszczenia
Symbol
System automatycznego
czyszczenia 4 rurek
4 rurkowy SACR4
System automatycznego
czyszczenia 3 rurek
3 rurkowy SACR3
System automatycznego
czyszczenia 2 rurek
2 rurkowy SACR2
System automatycznego
czyszczenia 3 rurki
1 rurkowy SACR1

Obiekty, w których zaleca się stosowanie systemu czyszczenia:

  • sortownie odpadów,
  • stolarnie i tartaki,
  • magazyny i silosy zboża,
  • młyny,
  • hale produkcyjne,
  • produkcja tytoniu.

Więcej informacji tutaj.