Szukaj
  • Archiwum Państwowe w Kamieńcu Ząbkowickim
  • Archiwum Państwowe w Kamieńcu Ząbkowickim
  • Czujka optyczna
  • System sygnalizacji pożarowej Protec

Archiwum Państwowe

Archiwum Państwowe we Wrocławiu posiada kilka oddziałów zamiejscowych. Jeden z nich mieści się w Kamieńcu Ząbkowickim, w zachowanych budynkach klasztornych opactwa cysterskiego. Historyczny charakter obiektu i szczególna wartość przechowywanych w nim zbiorów wymagają odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Bardzo ważny jest w tym przypadku czas wykrycia ewentualnego zagrożenia pożarowego, bowiem mało jest tak łatwopalnych materiałów jak papier, z którego w zdecydowanej większości składają się archiwa. Rozwiązaniem pozwalającym na szybkie wykrycie i zasygnalizowanie pożaru są systemy Protec oferowane przez D+H Polska. 

W Archiwum Państwowym w Kamieńcu Ząbkowickim wykorzystano różne typy detekcji. Tam gdzie montaż tradycyjnych czujek sufitowych nie był możliwy ze względu na zabytkowe, łukowe sklepienie zastosowano optyczne czujki liniowe FIREBEAM. Tego typu czujki są montowane bezpośrednio do ściany i nadzorują przestrzeń na odcinku do 100 m. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podczerwieni odbijanej od pryzmatu umieszonego na przeciwległej ścianie.

W pomieszczeniach, w których przechowywane są dokumenty archiwalne i starodruki zainstalowano czujki optyczno-termiczne z detektorem CO z serii 6000PLUS. Czujki te wykrywają szerokie spektrum pożarów, a jednocześnie są odporne na fałszywe alarmy wywołane np. przez obecność kurzu i pyłu w powietrzu. W przypadku prawdziwego zdarzenia pożarowego czas reakcji tych detektorów jest dużo szybszy niż tradycyjnych czujek optycznych lub temperaturowych. 

W gmachu archiwum wykorzystano także sygnalizatory akustyczne wbudowane w obudowę czujki. Dzięki połączeniu dwóch funkcji w jednym urządzeniu zmniejszamy koszty całej instalacji ppoż., ale również, co szczególnie ważne w przypadku obiektów zabytkowych, ograniczamy liczbę punktów, w których widoczna jest ingerencja w architekturę budynku.

Kraj: 
Polska
Miejscowość: 
Kamieniec Ząbkowicki
Rok: 
2017
Typ obiektu: 
Obiekty użyteczności publicznej
Zastosowane rozwiązania: 
System sygnalizacji pożarowej