Szukaj
  • System sygnalizacji pożarowej Protec w Knauf Industries
  • System sygnalizacji pożarowej Protec w Knauf Industries
  • System sygnalizacji pożarowej Protec w Knauf Industries
  • System sygnalizacji pożarowej Protec w Knauf Industries
  • System sygnalizacji pożarowej Protec w Knauf Industries

Knauf Industries Polska

Zakład produkcyjny Knauf zlokalizowany w Nowej Wsi Wrocławskiej powstał z myślą o przetwórstwie styropianu. Specyfika obiektu wymagała zastosowania odpowiedniego systemu zabezpieczeń ppoż. Wczesna detekcja i sygnalizacja pożaru pozwala na bezpieczną ewakuację i znaczące ograniczenie strat materialnych. W przypadku materiałów łatwopalnych takich, jak styropian ma to szczególne znaczenie.

System sygnalizacji pożarowej Protec zastosowano w przestrzeni sprężarkowni. Wybór padł na czujkę zasysającą Cirrus Hybrid, która wykorzystuje unikalny sposób detekcji poprzez zastosowanie dwóch technologii: optycznej i komory mgłowej (Wilsona). Wykrywa wszystkie typy pożarów, w tym z niewidocznym dymem. Jednocześnie jest całkowicie odporna na fałszywe alarmy powstałe na skutek obecności cząstek kurzu, pyłu czy wody. Rurki próbkujące rozprowadza się po ścianach i suficie, natomiast sama czujka jest dostępna z poziomu podłogi, co ułatwia serwisowanie.
 

Kraj: 
Polska
Miejscowość: 
Nowa Wieś Wrocławska
Rok: 
2016
Typ obiektu: 
Obiekty magazynowe i produkcyjne
Zastosowane rozwiązania: 
System sygnalizacji pożarowej