Szukaj
  • Przestrzeń basenu zabezpieczona dzięki czujce zasysającej ProPoint PLUS
  • Sala widowiskowa z systemem sygnalizacji pożarowej Protec
  • Hala sportowa zabezpieczona optyczną czujką liniową 6000/FIREBEAM40
  • Czujki punktowe Protec w sali gimnastycznej
  • Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
  • Okna oddymiające w holu MCERa
  • Okna oddymiające w holu MCER
  • Elementy systemu oddymiania D+H w MCER
  • Przestrzeń basenu zabezpieczona dzięki czujce zasysającej ProPoint PLUS

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne to jedyna placówka publiczna w Polsce, która może pochwalić się certyfikatem BREEAM – najbardziej rozpoznawalnym standardem budownictwa ekologicznego. Obok takich rozwiązań jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz zaawansowane systemy odzysku energii cieplnej inwestor zadbał o wysoki standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stosując system sygnalizacji pożarowej Protec oraz system oddymiania D+H Polska.

Wybór był podyktowany koniecznością zabezpieczenia przed pożarem przestrzeni o różnej specyfice – od klas przez rozległe korytarze aż po halę sportową czy basen, przy którym trzeba było uwzględnić podwyższoną wilgotność. Zróżnicowanie wymogów dla poszczególnych pomieszczeń sprawiło, że w MCER w Markach mamy do czynienia z połączeniem różnych sposobów detekcji – w obiekcie zastosowano ponad 1000 czujek punktowych, optyczne czujki liniowe oraz czujki zasysające. Serce systemu stanowią 4 czteropętlowe centrale Protec 6400. To także przykład synergii SSP z grawitacyjnym system oddymiania D+H. W kompleksie możemy zobaczyć okna oddymiające wyposażone w siłowniki z serii ZA i DXD, centrale oddymiania i charakterystyczne pomarańczowe przyciski RT 45.
 
Czujki punktowe z serii 6000PLUS, które zostały zamontowane na korytarzach i w salach lekcyjnych posiadają zaawansowany algorytm analizy czynnika pożarowego zabezpieczające przed fałszywymi alarmami. Dodatkowo czujki są wyposażone w sygnalizator akustyczny, któremu poza jego podstawową funkcją znaleziono specjalne zastosowanie – w trybie normalnej pracy pełni rolę dzwonka na lekcje. Zarówno basen, jak i hala sportowa wymagały dedykowanych rozwiązań – tradycyjne czujki montowane pod sufitem nie zdałyby tu egzaminu ze względu na utrudniony dostęp i serwisowanie, ryzyko uszkodzenia czy podwyższoną wilgotność. W pływalni zastosowano czujkę zasysającą ProPoint PLUS – rurki detekcyjne są poprowadzone w przestrzeni międzysufitowej, ale nie wymagają bezpośredniego dostępu podczas serwisowania. Dodatkowo są wyposażone w pułapkę przeciwwilgociową, która zapobiega dostaniu się wody do komór detekcyjnych czujki. Innym ciekawym rozwiązaniem są liniowe czujki 6000/FIREBEAM40 zastosowane w hali sportowej. Na ich wybór wpływ miała specyfika przestrzeni (duże ryzyko uszkodzeń mechanicznych przez piłki), wysokość stropu (utrudniony serwis tradycyjnych czujek punktowych). Czujka i lustro są ulokowane na przeciwległych końcach hali – wbudowany nadajnik i odbiornik na podczerwień pozwala wykryć dym na odcinku nawet 100 metrów.
 

Kraj: 
Polska
Miejscowość: 
Marki
Rok: 
2019
Typ obiektu: 
Obiekty oświatowe
Zastosowane rozwiązania: 
Oddymianie
Napędy
System sygnalizacji pożarowej