Szukaj
  • Muzeum Narodowe w Warszawie
  • Centrala TSZ-200 w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie
  • Centrala TSZ-200 w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie
  • Drzwi wyposażone w napędy z serii DDS

Muzeum Narodowe

Muzeum Narodowe w Warszawie to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Ze względu na nieocenioną wartość przechowywanych zbiorów (ponad 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej) obiekt wymagał niezawodnego systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Serce systemu stanowi centrala TSZ-200, która odpowiada za sterowanie, kontrolę i zasilanie urządzeń ppoż. Wyposażenie i sposób działania zależą od przyjętego scenariusza pożarowego, centrala jest każdorazowo projektowana na indywidualne zamówienie. TSZ-200 znajduje zastosowanie w obiektach różnego typu: garażach podziemnych, wielokondygnacyjnych parkingach, tunelach drogowych, obiektach handlowych, przemysłowych i produkcyjnych, ale także w obiektach użyteczności publicznej.

W Muzeum Narodowym w Warszawie, poza wentylacją pożarową sterowaną z centrali TSZ-200, znajdziemy napędy drzwiowe DDS dostarczone przez D+H Polska.
 

Kraj: 
Polska
Miejscowość: 
Warszawa
Rok: 
2017
Typ obiektu: 
Obiekty użyteczności publicznej
Zastosowane rozwiązania: 
Wentylacja pożarowa
Oddymianie
Napędy
Zamknięcia ppoż.