Szukaj
  • Okna oddymiające w gmachu Uniwersytetu Artystycznego
  • Okna oddymiające w gmachu Uniwersytetu Artystycznego
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Okna oddymiające w gmachu Uniwersytetu Artystycznego

Uniwersytet Artystyczny

W zrewitalizowanym i rozbudowanym budynku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zastosowano okna oddymiające Euro-SHEV wyposażone w napędy zębatkowe ZA, a także okna napowietrzające wraz z napędami łańcuchowymi CDC.

Projekt architektoniczny dla kompleksu złożonego z budynku B, pawilonu rzeźby i dziedzińca przygotowała pracownia NMS Architekci. Dzięki jej wysiłkowi uczelnia zyskała blisko 6000 metrów kwadratowych nowej przestrzeni wystawienniczej, warsztatowej i dydaktycznej, a także dużo lepszy komfort pracy i nowoczesne wyposażenie technologiczne. W poznańskiej realizacji zastosowano sześć dwuskrzydłowych oddymiających okien dachowych Euro-SHEV, wykonanych na systemie profili aluminiowych firmy Aluprof, a konkretnie serii MB-SR50. Wszystkie zostały wyposażone w metalowe deflektory wiatrowe tzw. owiewki. Jako napędów użyto elektrycznych siłowników zębatkowych z synchronizacją – ZA 85/800 BSY+. Okna mają wymiar skrzydeł 1737 × 1067 mm. Ze względu na dość duży ciężar skrzydła (waga jednego wynosi 75 kg) na każdym z okien zamontowano cztery napędy – po dwa na każde skrzydło. W oknach napowietrzających, umiejscowionych w części parterowej obiektu, zastosowano natomiast napędy łańcuchowe serii CDC 200/350 BSY+.

Dachowe okna oddymiające wyposażone są w deflektory wiatrowe, popularnie zwane owiewkami. Ich zastosowanie wpływa na uzyskanie bardziej korzystnych współczynników przepływu, a co za tym idzie czynnej powierzchni oddymiania. Stosowanie owiewek w oknach oddymiających powoduje, że nie ma potrzeby zwielokrotniania ilości okien i montowania ich z różnych stron budynku. Pozwala to na obniżenie kosztów całej instalacji systemu oddymiania.
 

Kraj: 
Polska
Miejscowość: 
Poznań
Rok: 
2015 (rewitalizacja)
Typ obiektu: 
Obiekty oświatowe
Zastosowane rozwiązania: 
Oddymianie
Napędy
Naturalna wentylacja