Szukaj

Sterowanie, kontrola, zasilanie i pomiar różnicy ciśnień w systemach wentylacji pożarowej

TSZ-200 to zasilacz i jednocześnie centrala przeznaczona do sterowania, monitorowania, pomiaru różnicy ciśnień oraz zasilania urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej i bytowej.

 

Zgodnie ze scenariuszem

Procedury przeciwpożarowe i funkcje wentylacji realizowane są poprzez sterownik zaprogramowany na podstawie symulacji CFD, scenariusza pożarowego i wytycznych projektu wentylacji. Centrala pozwala na zastosowanie falowników umożliwiających łagodny rozruch i płynną regulację prędkości (wydajności) wentylatorów przy realizacji rozbudowanych algorytmów sterowania, np. wykorzystaniu wentylatora do pracy rewersyjnej czy zmiennej prędkości wentylatora przy sterowaniu z systemu detekcji CO/LPG. Dla mniej wymagających instalacji centrala realizuje układy rozruchu gwiazda-trójkąt lub bezpośredni. Urządzenie może zostać opcjonalnie wyposażone w system samoczynnego załączania rezerwy (SZR). Taki układ automatycznie reaguje na każdą przerwę w dostawie energii, uruchamiając zasilanie awaryjne.

Praca central w sieci

TSZ-200 obsługuje protokół Modbus RTU oraz Modbus TCP/IP, co pozwala na przesyłanie pomiędzy centralami informacji o stanie pracy poszczególnych urządzeń i sygnałów sterujących związanych z funkcjami bytowymi. Ponadto pozwala to na komunikację z centralnym stanowiskiem wizualizacji i systemem BMS w budynku. Możliwe jest zastosowanie zbiorczego panelu LCD do podglądu stanów pracy kilku central w obiekcie. Panel jest niezbędny w dużych, rozległych systemach złożonych z kilku central TSZ-200.

Materiały do pobrania

Czujnik pomiaru różnicy ciśnień

UCPRC-1 to uniwersalny czujnik pomiaru różnicy ciśnień przeznaczony do zastosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Czujnik ma komunikację analogową 0-10 V, 4-20 mA oraz cyfrową MODBUS RTU. UCPRC-1 współpracuje z centralą TSZ-200.

Detektor posiada wydaną przez CNBOP krajową ocenę techniczną CNBOP-PIB-KOT-2021/0276-1009, krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 063-UWB-0376 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych 2021/09.

Wentylacja pożarowa w budynku mieszkalnym z garażem podziemnym

TSZ-200 współpracuje z następującymi urządzeniami wykonawczymi:

 • wentylatory oddymiające, napowietrzające i bytowe (różne sposoby rozruchu)
 • klapy wentylacji pożarowej/bytowej 24 V lub 230 V
 • przepustnice 24 V lub 230 V
 • siłowniki elektromechaniczne liniowe i obrotowe 24 V lub 230 V
 • czujki przeciwpożarowe i ręczne przyciski oddymiania D+H
 • uniwersalne czujniki pomiaru różnicy ciśnień typu UCPRC-1
 • inne urządzenia wykorzystywane w automatyce pożarowej i bytowej budynków

Przykładowe schematy systemu wentylacji pożarowej

 

TSZ-200 jest zgodna z normami PN-EN 12101-10 i PN-EN 54-4 oraz posiada wydaną przez CNBOP krajową ocenę techniczną, co umożliwia stosowanie tego systemu jako zasilacza i centrali w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej i bytowej. Dodatkowo przy zastosowaniu czujnika UCPRC-1 może być wykorzystywana do pomiaru różnicy ciśnień w chronionym obszarze. 

Zastosowanie TSZ-200:

 • podziemne garaże
 • wielokondygnacyjne parkingi
 • obiekty wielkokubaturowe
 • tunele drogowe
 • poziome drogi ewakuacyjne
 • obiekty przemysłowe i produkcyjne
 • centra handlowe i logistyczne
 • elektrownie i elektrociepłownie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie

Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie wymagają zabezpieczeń na najwyższym poziomie. Sercem systemu oddymiania w obiekcie jest centrala TSZ-200, która w razie zagrożenia steruje pracą kolejnych urządzeń zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

Elektrownia Powiśle
Elektrownia Powiśle

Obiekty użyteczności publicznej mają ściśle określone wymagania z zakresu zabezpieczeń ppoż. Gwarancją bezpieczeństwa i niezawodności systemu są certyfikowane rozwiązania, takie jak centrala TSZ-200.

Masarska 8
Masarska 8

Garaże podziemne występują w większości nowych inwestycji mieszkaniowych. Każdorazowo pomieszczenia te wymagają zastosowania systemu wentylacji pożarowej, który w razie potrzeby odprowadzi na zewnątrz dym lub nadmiar spalin.