Szukaj

Centrala oddymiania jako serce systemu

Centrala sterująca systemem oddymiania przetwarza sygnały z ręcznych przycisków oddymiania, czujek dymu lub innych systemów wykrywania pożaru i uruchamia odpowiednio urządzenia oddymiające, np. klapy oddymiające lub okna.

Podczas pracy w stanie dozorowania centrala kontroluje napięcie sieciowe i awaryjne, stan przewodów oraz stan urządzeń (czujek, przycisków, siłowników itd.). Podczas pożaru, po podaniu sygnału z czujki lub przycisku, centrala uruchamia siłowniki i sygnalizatory. Do centrali oddymiania docierają również informacje o stanie pracy poszczególnych elementów systemu. Centrala oprócz podstawowego posiada również rezerwowe źródło zasilania w postaci akumulatorów.

Wszystkie centrale oddymiania D+H Polska są zgodne z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określającą zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. W ofercie znajdują się centrale kompaktowe, modułowe i panelowe.

System oddymiania w Agata Meble

 

Centrale oddymiania D+H Polska:

Kompaktowa centrala oddymiania RZN 4503-T

 • posiada zintegrowane przyciski oddymiania i wentylacji
 • przeznaczona do małych obiektów
 • całkowity prąd napędów do 3 A
 • obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa)

Więcej informacji tutaj.

Kompaktowa centrala oddymiania RZN 4404-K

 • przeznaczona do małych obiektów
 • całkowity prąd napędów do 4 A
 • posiada jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły

Więcej informacji tutaj.

Kompaktowa centrala oddymiania RZN 4408-K

 • przeznaczona do małych i średnich obiektów
 • całkowity prąd napędów do 8 A
 • możliwość stosowania w sieci AdComNet
 • obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy)
 • posiada jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły

Więcej informacji tutaj.

Modułowa centrala oddymiania RZN 4404-M

 • przeznaczona do małych i średnich obiektów
 • całkowity prąd napędów do 4 A
 • możliwość stosowania w sieci AdComNet
 • obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 2 grupy)
 • posiada jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły

Więcej informacji tutaj.

Modułowa centrala oddymiania RZN 4408-M

 • przeznaczona do małych i średnich obiektów
 • całkowity prąd napędów do 8 A
 • możliwość stosowania w sieci AdComNet
 • obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)
 • posiada jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły

Więcej informacji tutaj.

Modułowa centrala oddymiania RZN 4416-M

 • przeznaczona do małych i średnich obiektów
 • całkowity prąd napędów do 16 A
 • możliwość stosowania w sieci AdComNet
 • obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)
 • posiada jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły

Więcej informacji tutaj.

Panelowe centrale oddymiania RZN 43xx-E

 • przeznaczone do dużych obiektów
 • obsługują kilka stref oddymiania
 • dowolna kombinacja linii i grup
 • opcja zwiększenia mocy centrali

Więcej informacji tutaj.