?>
Szukaj

Centrale oddymiania

Sercem grawitacyjnego systemu oddymiania są centrale oddymiania. Odbierają one sygnały, np. z czujek pożarowych i sterują pracą urządzeń według danego scenariusza pożarowego.

 

CPS-B1-5-0101 centrala oddymiania

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji do zastosowania w małych obiektach. Centrala jest łatwa w instalacji i posiada elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Całkowity prąd napędów do 5 A.

Centrala oddymiania RZN 43xx-E

Panelowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji do zastosowania w dużych obiektach. Pozwala na obsługę kilku stref oddymiania oraz dowolną kombinację linii i grup. Posiada opcję zwiększenia mocy oraz monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy.

RZN 4404-M Centrala oddymiania

Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji do zastosowania w małych i średnich obiektach również w sieciach AdComNet. Całkowity prąd napędów 4 A. Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 2 grupy). Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych.

RZN 4408-K kompaktowa centrala oddymiania i wentylacji

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych i średnich obiektach, również w sieciach AdComNet. Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy). Całkowity prąd napędów do 8 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię.

RZN 4408-M Modułowa centrala oddymiania

Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych i średnich obiektach również w sieciach AdComNet. Całkowity prąd napędów 8 A. Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy). Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych.

RZN 4416-M centrala oddymiania

Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych i średnich obiektach, również w sieciach AdComNet. Całkowity prąd napędów 16 A. Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy). Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych. Posiada jedno gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły.

Kompaktowa centrala oddymiania z wbudowanymi przyciskami oddymiania i wentylacji.

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych obiektach. Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa). Całkowity prąd napędów do 3 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię.

Centrala oddymiająca

Centrala stanowi serce grawitacyjnego systemu oddymiania – odbiera i przekazuje sygnały między urządzeniami alarmowymi i siłownikami tak, aby w razie pożaru zapewnić szybkie otwarcie okien i klap w celu usunięcia dymu z obiektu. Na co dzień centrale mogą być wykorzystywane do przewietrzania i sterować pracą okien oraz klap w systemach naturalnej wentylacji. W ofercie D+H Polska można znaleźć kompaktowe centrale oddymiania oraz modułowe centrale oddymiania przeznaczone do małych i średnich obiektów, a także panelowe centrale oddymiania, które z powodzeniem obsługują kilka stref w dużych obiektach. Centrale D+H można rozbudowywać za pomocą paneli i modułów wewnętrznych. Pozwala to na zoptymalizowanie funkcjonalności systemu niezależnie od tego, czy jest to oddymianie klatki schodowej czy rozbudowany system oddymiania w wielkokubaturowym obiekcie. Największe z oferowanych central kompaktowych posiadają całkowity prąd napędów do 8 A, centrale modułowe do 16 A, natomiast centrale panelowe do 64 A. Wszystkie z central oddymiania są zgodne z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określającą zasilanie w systemach rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Centrale posiadają funkcję monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy. Każdy model posiada zasilanie podstawowe oraz rezerwowe źródło zasilania w postaci akumulatorów.