Szukaj

Jak działa system oddymiania?

Podczas pożaru największe niebezpieczeństwo dla człowieka stanowią dym oraz trujące gazy: 9 na 10 osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami spalinowymi. W zamkniętej przestrzeni trujący dym bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ciągi ewakuacyjne i ratunkowe w budynku zostają odcięte. Dlatego tak wielkie znaczenie ma sprawnie i szybko działający system oddymiania.

System oddymiania grawitacyjnego zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń. Całością systemu zarządza centrala. Napędy otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez nie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. W celu polepszenia naturalnego ciągu w dolnych częściach budynku otwierane są dodatkowe elementy, doprowadzające świeże powietrze, np. skrzydła drzwiowe. Na co dzień elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i ciepła mogą służyć do wentylacji pomieszczeń.

Porównanie obiektów

 

Z oddymianiem
Z oddymianiem

Dzięki otworom doprowadzającym powietrze w dolnej części obiektu i otworom odprowadzającym w jego górnej części dym oraz ciepłe powietrze mogą zostać usunięte z budynku. Dym odprowadzany jest powyżej obszaru, w którym przebywają ludzie – drogi ratunkowe i ewakuacyjne pozostają wolne.

Bez oddymiania
Bez oddymiania

Toksyczny dym pożarowy i bardzo wysoka temperatura w budynku stanowią zagrożenie dla życia ludzi.

Zalety systemu oddymiania D+H:

  • kompletne, komfortowe rozwiązanie dzięki zastosowaniu napędów elektrycznych w oknach, drzwiach i klapach oddymiających,
  • estetyczne i nowoczesne wzornictwo elementów systemu,
  • możliwość dopasowania koloru urządzeń do architektury wnętrz,
  • szybkie, automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe,
  • stały monitoring oraz wskazywanie stanu systemu,
  • wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów,
  • optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu,
  • kompleksowe wsparcie od projektu systemu oddymiania aż po serwis urządzeń.

Grawitacyjny system oddymiania

System oddymiania grawitacyjnego powinien być wykonany zgodnie z projektem i uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto powinien być poddawany przeglądom i konserwacjom zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i wytycznymi producenta.

Więcej informacji na temat urządzeń wchodzących w skład systemu oddymiania D+H znajdziesz tutaj.