Szukaj

Najczęstsze błędy i problemy przy uruchomieniu central oddymiania RZN

Napotkałeś problem podczas uruchamiania systemu oddymiania opartego o centrale D+H? Bardzo prawdopodobne, że uda Ci się go rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek. Materiał dotyczy central oddymiania szeregu od RZN 4402-K do RZN 4416-M.

Prawidłowo działająca centrala oddymiania ma aktywne jedynie diody zielone. Jeśli świeci się jakkolwiek inna dioda poza zieloną, należy znaleźć przyczynę takiego stanu. Zanim jednak przystąpisz do szukania usterek, sprawdź, czy centrala oddymiania ma prawidłowe napięcie zasilania podstawowego i rezerwowego. Następnie skontroluj wszystkie bezpieczniki centrali przy pomocy miernika do pomiaru rezystancji lub innego wskaźnika. Przepalone bezpieczniki zawsze należy wymieniać na identyczne pod względem prądu oraz szybkości zadziałania. W centrali znajdziesz zestaw bezpieczników zapasowych.

Poniżej opisujemy kilka scenariuszy naprawczych w zależności od tego, co wyświetla się na centrali. Znajdź adekwatny przypadek i postępuj zgodnie z instrukcją.

Rozwiń opis:

Świeci się żółta dioda uszkodzenia akumulatorów

centrala oddymiania uszkodzenie akumulatorów

 • Sprawdź, czy bezpiecznik zabezpieczający wyjście na akumulatory jest sprawny. Przed wymianą bezpiecznika upewnij się, że podłączane akumulatory są właściwe dla tej wersji centrali oraz czy nie są uszkodzone. Jeżeli bezpiecznik jest sprawny:
 • Upewnij się, że akumulatory są naładowane. Zdarza, że nawet nowe akumulatory nie są naładowane w 100 %. Aby upewnić się, że akumulatory są naładowane pozostaw je podłączone do centrali na okres od 30 minut do 2 godzin. Jeżeli akumulatory są naładowane:

 • Sprawdź akumulatory przy pomocy miernika do akumulatorów. W razie potrzeby wymień akumulatory na zalecane w DTR dla danej centrali. Jeżeli akumulatory są sprawne:
 • Prawdopodobnie uszkodzona jest płyta centrali.

Świeci się żółta dioda oznaczająca uszkodzenie grupy

 • Sprawdź, czy bezpiecznik zabezpieczający linię siłowników jest sprawny. Przepalenie bezpiecznika mogło być spowodowane zwarciem w obwodzie siłowników lub nieprawidłowo wykonanym podłączeniem siłowników. Przed wymianą bezpiecznika odłącz linię siłowników pamiętając o zaterminowaniu wyjścia MOT elementem EM47K lub upewnieniu się, że wszelkie połączenia są prawidłowe i nie występuje zwarcie w obwodzie. Jeżeli bezpiecznik jest sprawny:
 • Sprawdź, czy linia siłowników jest sparametryzowana elementem końca linii EM47K. Element końca linii siłowników powinien być umieszczony w ostatniej puszcze przyłączeniowej na linii. Jeżeli dioda uszkodzenia świeci się nadal:
 • Odłącz linię siłowników terminując wyjście MOT centrali elementem EM47K. Jeżeli odłączenie siłowników spowoduje, że dioda uszkodzenia zgaśnie, to należy sprawdzić każdy z siłowników pojedynczo. Można to zrobić „na krótko” - metrowym przewodem podłączanym przy samej centrali. Jeżeli odłączenie linii siłowników oraz zaterminowanie pola MOT elementem EM47K nie spowoduje zgaśnięcia diody uszkodzenia grupy:
 • Prawdopodobnie uszkodzona jest płyta centrali.

Świeci się lub miga żółta dioda oznaczająca uszkodzenie linii

centrala oddymiania uszkodzenie linii

 • Sprawdź, czy przycisk „Reset” jest wciśnięty. Wyciśnięcie tego przycisku powoduje odłączenie linii, na co centrala reaguje świeceniem lub mruganiem diody oznaczającej uszkodzenie linii. Jeżeli przycisk jest wciśnięty, a dioda nadal świeci:
 • Sprawdź, czy linie czujek i przycisków są sparametryzowane rezystorami 10 kΩ. W przypadku braku oryginalnych rezystorów zwróć uwagę, aby rezystory zamienne miały moc co najmniej ¼ Wata. Jeżeli rezystory o prawidłowych parametrach są założone poprawnie w ostatnich elementach systemu (czujki i przyciski):
 • Odłącz linię czujek albo przycisków pamiętając o sparametryzowaniu odłączonej linii rezystorem na zaciskach centrali. Sprawdź, czy spowodowało to zgaśnięcie diody uszkodzenia linii. Jeżeli dioda zgasła, to wiemy które z odłączonych elementów powodowały usterkę i możemy się skupić na jej wyeliminowaniu sprawdzając zarówno podłączone elementy, jak i łączące je przewody. Jeżeli dioda nadal się świeci:
 • Prawdopodobnie uszkodzona jest płyta centrali.

Świeci się żółta dioda oznaczająca doziemienie

centrala oddymiania doziemienie

Dotyczy tylko central modułowych - M oraz RZN 4408-K

 • Najczęściej doziemienie sygnalizowane w centrali wynika z tego, że część energii elektrycznej pobieranej przez centralę upływa do ziemi zamiast zamknąć się w obwodzie zasilającym.
 • Odłącz po kolei kostki przyłączeniowe na liniach i grupach centrali do momentu aż zgaśnie dioda oznaczająca doziemienie. Najczęściej występujące przyczyny doziemienia mogą występować na liniach siłowników, spowodowane uszkodzeniem izolacji przewodów zasilających i przywarciem do konstrukcji metalowej lub uszkodzeniem samego siłownika. Następnym miejscem występowania doziemienia może być zarówno linia czujek, jak i linia przycisków. Tutaj też powodem może być uszkodzona izolacja żył przewodów od czujek lub przycisków, jak również samych podłączonych elementów. Jeżeli po odłączeniu wszystkich przewodów wychodzących z centrali (poza zasilaniem 230 V) nie zgaśnie dioda doziemienia:
 • Prawdopodobnie uszkodzona jest płyta centrali.

Świeci się czerwona dioda oznaczająca alarm pożarowy

 • Sprawdź ustawienie przełączników DIP-Switch - na potrzeby testu można ustawić wszystkie przełączniki w pozycji „off”. Jeżeli dioda alarmu nie zgaśnie:
 • Odłącz i sprawdź wszystkie elementy mogące wprowadzić centralę w stan alarmu - czyli czujki dymowe, czy nie są np. zakurzone lub nieprawidłowo podłączone na linii, lub przyciski oddymiania pod kątem prawidłowego podłączenia przewodów. Sprawdź po odłączeniu których przewodów gaśnie czerwona dioda alarmu i usuń przyczynę fałszywego alarmu. Jeżeli po odłączeniu wszystkich elementów mogących spowodować alarm centrali i po zresetowaniu samej centrali czerwona dioda alarmu świeci się ponownie:
 • Sprawdź element zabezpieczenia termicznego na płycie centrali - czy jego przepalenie nie jest przyczyną fałszywego alarmu. Jeżeli termistor jest sprawny:
 • Prawdopodobnie uszkodzona jest płyta centrali.

 

Pierwsze włączenie systemu najlepiej zacząć od uruchomienia samej centrali sterująco-zasilającej, co wyeliminuje wpływ pozostałych elementów systemu na stan wskazań urządzenia.

centrala oddymiania otwartaDocelowo należy doprowadzić do takiego stanu, aby w centrali świeciły się tylko dwie zielone diody oznaczające „Zasilanie podstawowe 230 V” oraz „System OK”. Stan taki najłatwiej uzyskać podłączając oba źródła zasilania (podstawowe i rezerwowe) oraz terminując wyjścia na linii czujek i przycisków rezystorami 10 kΩ oraz linii siłowników elementem końca linii EM47K. Jeżeli w takim przypadku nie zapalą się obie zielone diody lub będzie świeciła się jakakolwiek inna dioda, wówczas należy sprawdzić stan wszystkich bezpieczników za pomocą stosownego miernika elektrycznego.

Jeżeli wszystkie bezpieczniki są sprawne, to można podejrzewać wewnętrzne uszkodzenia płyty centrali i jedynym rozwiązaniem jest naprawa lub wymiana płyty na nową.

Jeżeli w centrali świecą się obie zielone diody, można jeszcze zmierzyć napięcie na wszystkich elementach parametryzujących przewody: czujkach dymowych rezystor 10 kΩ, przyciskach oddymiania rezystor 10 kΩ, siłownikach na zaciskach MOT a i MOT b. Wszędzie powinno być napięcie zbliżone do 24 V.

Mamy nadzieję, że powyższa instrukcja postępowania okazała się pomocna. Jeżeli masz dodatkowe pytania i potrzebujesz wsparcia technicznego, skontaktuj się z nami