Szukaj

Zasady montażu przycisków oddymiania w budynku

Przycisk oddymiania stanowi integralny element systemu oddymiania. Pozwala na ręczne uruchomienie systemu w sytuacji zagrożenia pożarowego. Sygnał z przycisku oddymiania trafia do centrali, a następnie do siłowników w klapach lub oknach oddymiających. W ten sposób uruchamiany jest cały system, który pozwala na skuteczne usunięcie dymu z obiektu lub z wybranej strefy, np. z klatki schodowej. W obiekcie zwykle jest kilkanaście takich przycisków, które przyporządkowane są funkcjonalnie do pojedynczej strefy oddymiania. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przyciski oddymiania muszą mieć kolor pomarańczowy.

Przycisk oddymiania D+H

Przyciski montuje się na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych w widocznym miejscu, najlepiej w sposób powtarzalny na każdej kondygnacji. Chcąc uruchomić przycisk należy zbić szybkę i wcisnąć klawisz. Oferowane przez D+H przyciski oddymiania posiadają diody wskazujące stan systemu:

  • dozór (świeci się ciągle dioda w kolorze zielonym)
  • uszkodzenie (świeci pulsacyjnie dioda żółta)
  • alarm (świeci się ciągle dioda w kolorze czerwonym)

Dzięki czytelnej sygnalizacji nie ma potrzeby obserwacji wskazań centrali oddymiania, która zwykle zamontowana jest na najwyższej kondygnacji albo w odrębnym pomieszczeniu technicznym.

Poza opisanym sposobem sygnalizacji, w ofercie znajduje się przycisk RT-ST-PL, który posiada akustyczną sygnalizację uruchomienia i uszkodzenia. Najbardziej uniwersalnym przyciskiem w ofercie D+H jest przycisk RT 45-LT. Ma on wbudowane przyciski do wentylacji, co pozwala na używanie klap lub okien oddymiających do codziennego przewietrzania pomieszczeń.

przycisk oddymiania

Wszystkie przyciski oddymiania z oferty D+H Polska posiadają solidną, wandaloodporną, metalową obudowę. W zestawie znajduje się kluczyk oraz wymienne oznakowanie w 32 językach.

Wymagania dla ręcznych przycisków oddymiania:

  • dobrze widoczne, z zapewnionym dostępem np. z klatki schodowej, oznakowane za pomocą dodatkowej tablicy informacyjnej
  • zamontowane tak, aby element przewidziany do uruchomienia znajdował się na wysokości około 1,5 m powyżej górnej krawędzi gotowej podłogi
  • dostatecznie oświetlone przez światło dzienne lub inne źródło światła
  • umiejscowione jak najbliżej drzwi

Więcej informacji o przyciskach oddymiania dostępnych w ofercie D+H Polska tutaj.