Szukaj

Przyciski oddymiania

Przyciski oddymiania przeznaczone są do central oddymiania. Za ich pomocą można uruchomić system oddymiania lub naturalnej wentylacji, a także uzyskać informację o stanie pracy systemu.

RT 45 Przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania przeznaczony do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H. Wyświetla informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie). W zestawie wymienne oznakowanie w 32 językach.

RT 45-LT Przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania przeznaczony do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H. Posiada dwa dodatkowe, zintegrowane przyciski do wentylacji. Wyświetla informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie). W zestawie wymienne oznakowanie w 32 językach.

RT 45-ST Przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania wyposażony w akustyczną sygnalizację uruchomienia i uszkodzenia, przeznaczony do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H. Wyświetla informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie). W zestawie wymienne oznakowanie w 32 językach.

Ręczny przycisk oddymiania

Pomarańczowy przycisk oddymiania to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów grawitacyjnego systemu oddymiania. Spotkamy go w większości budynków, w widocznych miejscach ciągów komunikacyjnych czy klatek schodowych. Ręczny przycisk oddymiania wykonany jest z wandaloodpornego, aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Pozwala na ręczne uruchomienie systemu w sytuacji zagrożenia pożarowego. Chcąc uruchomić przycisk należy zbić szybkę i wcisnąć klawisz. Sygnał z przycisku oddymiania trafia do centrali, a następnie do siłowników w klapach lub oknach oddymiających. W ten sposób uruchamiany jest cały system, który pozwala na skuteczne usunięcie dumy z obiektu lub z wybranej strefy, np. z klatki schodowej. Diody sygnalizacyjne znajdujące się na przycisku pozwalają na szybkie odczytanie informacji o stanie systemu (dozór, alarm, uszkodzenie) bez konieczności obserwacji wskazań jednostki centralnej grawitacyjnego systemu oddymiania. W ofercie D+H Polska znajdują się trzy rodzaje przycisku oddymiania: najbardziej popularny przycisk oddymiania RT 45, RT 45-LT – ze zintegrowanymi klawiszami do wentylacji oraz RT 45-ST-PL - z akustyczną sygnalizacją zadziałania i uszkodzenia. Przycisk oferowany jest z wymiennym oznakowaniem w 32 językach oraz kluczykiem dostępowym. W stałej ofercie znajdują się akcesoria zamienne kluczyki i szybki.