Szukaj
  • Siłowniki do okien - obiekt w Oławie
  • Siłowniki do okien - obiekt w Oławie
  • Siłowniki do okien - obiekt w Oławie
  • Siłowniki do okien - obiekt w Oławie

Obiekt mieszkaniowo-usługowy w Oławie

Dawniej stajnie i ujeżdżalnie wojsk pruskich, obecnie wielofunkcyjny obiekt, w którym tętni życie lokalnej społeczności. Podczas modernizacji historycznych budynków w Oławie udało się nie tylko zachować oryginalną architekturę, ale także dostosować przestrzeń do nowych funkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Historia zmodernizowanego obiektu w Oławie sięga końca XIX wieku. Stajnie, ujeżdżalnie i plac ćwiczeń wchodziły w skład koszar Pruskiego Królewskiego Pułku Huzarów im. Ferdynanda Baptisty von Schilla. Po II wojnie światowej w budynkach stacjonowały Wojsko Polskie i Wojsko Radzieckie. W 1992 r. obiekt został przejęty przez miasto i wpisany do rejestru zabytków, jednak pozostawał pusty i niszczał z upływem lat. Odbudowy i rewitalizacji całego zespołu budynków podjęło się Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Kamiennej Góry. Projekt zakładał stworzenie w budynkach dawnych koszar przestrzeni użytecznej dla lokalnej społeczności – powstały tu m.in. mieszkania, publiczne przedszkole, urząd pomocy społecznej oraz gabinety terapeutyczne. Realizacja spotkała się z uznaniem na arenie międzynarodowej – w 2019 r. w Berlinie została nagrodzona jako najlepszy na świecie projekt mieszkaniowy w konkursie organizowanym przez niemiecki bank rozwoju KfW.

Projekt odbudowy i modernizacji obiektu w Oławie przebiegał pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Mimo, że budynki zyskały zupełnie nowe przeznaczenie, udało się zachować ich historyczny charakter. Stolarka okienna jest tutaj doskonałym przykładem na udany mariaż oryginalnej architektury z nowoczesnością. Łukowe okna były umiejscowione zbyt wysoko, aby dało się je otwierać manualnie. Jednocześnie stanowiły jedyne źródło dopływu świeżego powietrza w zamkniętych gabinetach czy ciągach komunikacyjnych. Z rozwiązaniem przyszła firma D+H wyposażając okna w napędy łańcuchowe z serii VCD. Dzięki nim okna otwierają się automatycznie, a ich pracą można sterować za pomocą przycisku.

Do obiektu w Oławie trafiło ponad 80 napędów VCD 203/250. Znajdziemy je m.in. w gabinetach terapeutycznych, w pomieszczeniach przedszkola wraz z kuchnią i zapleczem sanitarnym, w strefie urzędu pomocy społecznej oraz w ciągach komunikacyjnych części mieszkalnej.

Kraj: 
Polska
Miejscowość: 
Oława
Rok: 
2020
Typ obiektu: 
Obiekt mieszkalny
Zastosowane rozwiązania: 
Naturalna wentylacja
Napędy