TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Wyposażenie napędów łańcuchowych - czynna i bierna ochrona przed zamknięciem

Napędy łańcuchowe z oferty D+H Polska, mają w swoim wyposażeniu wielostopniowy system ochrony przed przytrzaśnięciem, służący zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z okna lub przebywających w pomieszczeniu.  Funkcja ta ma standardowo dwie wersje – aktywną (czynną) oraz pasywną (bierną).

Przy zamykaniu napęd posiada aktywną (czynną) ochronę głównej krawędzi zamykania. Polega ona na tym, że przy przeciążeniu w obszarze zamykania 3 i 2 napęd zatrzymuje się i cofa, czyli otwiera przez 10 sekund, a następnie ponawia próbę zamknięcia. Jeśli po trzech takich próbach nie dojdzie do zamknięcia, to napęd zatrzymuje się w tej pozycji otwarcia. 

Pasywna (bierna) ochrona przed zamknięciem polega na tym, że w obszarze zamykania 2 oraz 1 następuje redukcja prędkości do 5 mm/s.

Obszar zamykania to strefa odległości pomiędzy krawędzią skrzydła oraz główną krawędzią zamykającą, na których został zamocowany napęd. Poszczególne strefy różnią się między sobą wielkością tej strefy, zależną od długości wysunięcia łańcucha napędu.