Szukaj

AdComNet

AdComNet (Advanced Communication Network) to oparta na magistrali technologia firmy D+H, dzięki której rozmieszczone w zdecentralizowany sposób stan­dardowe centrale oddymiania mogą być zintegrowane w prosty i dowolnie programowalny sieciowy system oddymiania oraz naturalnej wentylacji.

ACN-CM501 moduł łączeniowy centrali oddymiania do sieci AdComNet

Moduł łączeniowy pozwalający na podłączenie central oddymiania w sieć AdComNet. Nie wymaga montażu większego akumulatora w centrali.

ACN-GW501-MRTU-0200 bramka Modbus

Bramka Modubs z uniwersalnym interfejsem do sieci Modbus. Posiada zintegrowany router i repeater AdComNet. Prosta integracja z siecią AdComNet.

ACN-IO501 moduł wejścia/wyjścia do podłączenia SSP BMS

Moduł wejścia/wyjścia posiada 8 dowolnie konfigurowalnych wejść (alarm, usterka, przycisk wentylacji) i 8 dowolnie konfigurowalnych wyjść (alarm, usterka, stan sygnału „otwarty”). 

AdComNet

AdComNet (Advanced Communication Network) pozwala łączyć centrale oddymiania i centrale naturalnej wentylacji w taki sposób, aby można było tworzyć skomplikowane scenariusze w zakresie otwierania i zamykania okien lub innych urządzeń wentylacyjnych w zależności od przeznaczenia danej strefy. Przykładowo na jednej z kondygnacji wybucha pożar, skrzydła okienne zostają natychmiast otwarte. Na pozostałych, nieobjętych pożarem piętrach system zamyka otwarte do tej pory skrzydła okienne, co zapobiega rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych gazów pożarowych. Zamknięte na klatce schodowej skrzydła okienne zostają również auto­matycznie otwarte w zależności od kierunku wiejącego wiatru, aby droga ewakuacyjna pozostała wolna od dymu. Dzięki podziałowi systemu magistrali na niezależne segmenty urządzenia w poszczególnych strefach pożarowych działają nawet w przypadku zerwania komunikacji. Oparty na modułowej konstrukcji, zdecentralizowany system magistrali AdComNet idealnie sprawdza się w obiektach, w których występują zróżnico­wane wymagania w stosunku do oddymiania i wentylacji. System można rozbudowywać w każdym momencie zarówno podczas montażu i instalacji, jak i późniejszych prac związanych np. z przebudową lub zmianą funkcji danej strefy. Wprowadzanie zmian odbywa się bez ingerencji w okablowanie systemu. Nie są więc konieczne czasochłonne i kosztowne prace związane z wykonywaniem nowej instalacji.