Szukaj

Centrale przewietrzania

Serce systemu naturalnej wentylacji stanowi centrala przewietrzania. Urządzenie pozwala na konfigurację pracy grupy napędów, czujek wiatru/deszczu, przycisków, regulatorów temperatury oraz integrację z systemem zewnętrznym.

GVL 8301-K V2 centrala przewietrzania

Centrala przewietrzania do sterowania napędami na 24 V DC (również z funkcją TMS+) w systemach naturalnej wentylacji. Obsługuje jedną grupę przewietrzania o łącznym prądzie napędów do 1 A. Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych.

GVL 8304-K centrala przewietrzania

Centrala przewietrzania do sterowania napędami na 24 V DC w systemach naturalnej wentylacji. Obsługuje jedną grupę przewietrzania o łącznym prądzie napędów do 4 A. Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych.

GVL 8401-K-RC V2 centrala przewietrzania

Centrala przewietrzania do sterowania napędami na 24 V DC w systemach naturalnej wentylacji. Obsługuje dwie grupy przewietrzania o łącznym prądzie napędów do 1 A. Posiada wbudowany odbiornik radiowy, ponadto zapewnia sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych.

GVL 8408-M Centrala przewietrzania

Centrala przewietrzania do sterowania napędami na 24 V DC w systemach naturalnej wentylacji. Obsługuje pięć grup przewietrzania o łącznym prądzie napędów do 8 A (zastosowanie modułu GME 83 umożliwia rozszerzenie do sześciu grup). Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych.

VCM 05U centrala przewietrzania

Centrala przewietrzania do sterowania napędami na 24 V DC w systemach naturalnej wentylacji. Obsługuje jedną grupę przewietrzania o łącznym prądzie napędów do 0,5 A. Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych.

Centrale przewietrzania stanowią serce systemu naturalnej wentylacji. Nie tylko zapewniają zasilanie urządzeniom działającym w obrębie danego systemu, ale także umożliwiają ich współpracę według określonego scenariusza. Centrala przewietrzania może obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie – odbierać sygnały emitowane przez czujkę pogodową lub czujnik temperatury, sterować pracą okien za pośrednictwem siłowników oraz analizować sygnały pochodzące z przycisków przewietrzania, pilota lub zewnętrznego systemu sterowania. Centrale przewietrzania znajdują zastosowanie zarówno w dużych, jak i w małych obiektach. Zapewniają niezawodne zasilanie i sterowanie automatyką okienną. Przekłada się to nie tylko na lepszą cyrkulację świeżego powietrza wewnątrz budynku, ale także na optymalizację zużycia energii, np. niższe koszty klimatyzacji.