Szukaj

Czujki pożarowe

Montowane pod sufitem czujki punktowe posiadają zaawansowany algorytm analizy czynnika pożarowego. W zależności od rodzaju detekcji wyróżniamy czujki ciepła, czujki dymu oraz multisensory takiej jak czujki optyczno-termiczne oraz optyczno-termiczne z detektorem CO.

6000PLUSOPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO

Interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna z detektorem CO. Detektor tlenku węgla pozwala na jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie pożaru oraz zmniejsza ryzyko powstania fałszywego alarmu wywołanego np. zapyleniem.

Interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu wyposażona dodatkowo w sygnalizator akustyczny. Gwarantuje wysoką wydajność, szybką reakcję i możliwość alarmowania dokładnie w miejscu wykrycia pożaru.

6000PLUSBASE niskoprofilowe gniazdo czujek

Nisko profilowe gniazdo czujek adresowalnych - łatwe w montażu rozwiązanie dedykowane czujkom punktowym, instalowanym w tradycyjny sposób.

6000PLUSOPHT czujka optyczno-termiczna

Interaktywna, adresowalna multisensorowa czujka optyczno-termiczna. Zapewnia wysoką skuteczność w wykrywaniu zagrożenia pożarowego dzięki połączeniu dwóch typów detekcji.

6000PLUSBASE niskoprofilowe gniazdo czujek

Gniazdo czujek do sufitów podwieszanych. Łatwe w montażu - zostało zaprojektowane z myślą o wmontowaniu w konstrukcję sufitu podwieszanego w celu zagwarantowania jeszcze niższego profilu czujki.

Obudowa kanałowa czujki dymu

Obudowa posiada jednorurkowy system próbkowania powietrza i filtr do pracy w zapylonym otoczeniu. Połączenie czujki z obudową pozwala prowadzić detekcję wewnątrz kanału wentylacyjnego.

6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem akustycznym

Interaktywna, adresowalna, multisensorowa czujka optyczno-termiczna z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym. Zapewnia wysoką skuteczność i możliwość alarmowania dokładnie w miejscu wykrycia pożaru.

6000PLUSHT czujka ciepła

Interaktywna, adresowalna czujka ciepła z serii 6000PLUS. Wyposażona w półprzewodnik charakteryzujący się niską barierą reakcji na energię termiczną, reagujący szybko na wszelkie zmiany temperatury.

6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem akustycznym głosowym

Interaktywna, adresowalna, multisensorowa czujka optyczno-termiczna z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym głosowym. Zapewnia wysoką skuteczność i możliwość alarmowania poprzez komunikaty głosowe dokładnie w miejscu wykrycia pożaru.

6000PLUSOP optyczna czujka dymu

Interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu. Gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru przy wykorzystaniu rozproszonej wiązki światła.