Szukaj

Centrale zamknięć przeciwpożarowych

Rolą centrali zamknięć przeciwpożarowych jest zasilanie i sterowanie pracą drzwi ppoż. oraz bram. Współpracuje z czujkami pożarowymi, sygnalizatorami oraz centralą sygnalizacji pożarowej.

centrala zamknięć ogniowych BAZ-04-N-UT

Kompaktowa centrala do sterowania drzwiami i bramami przesuwnymi w systemach zamknięć przeciwpożarowych. Można ją uruchomić ręcznie za pomocą przycisku zewnętrznego, przycisku umieszczonego na obudowie lub zdalnie.

przycisk do zamknięć ogniowych UT-4U-PL

Przycisk do wyzwalania pracy urządzeń w systemach zamknięć przeciwpożarowych pozwala m.in. na grupowe zamykanie drzwi z jednego miejsca. Dostępny w wersji podtynkowej i natynkowej.

Centrale zamknięć przeciwpożarowych zapewniają zasilanie i sterowanie pracą drzwi oraz bram w systemach ppoż. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia pożarowego drzwi zamykają się zgodnie z przyjętym scenariuszem. Centrala zamknięć ppoż. wykorzystywana jest do sterowania drzwiami na korytarzach ewakuacyjnych, wejściach na klatki schodowe z grawitacyjnym systemem oddymiania. Może także zamykać drzwi lub bramy w celu odcięcia drogi do rozprzestrzeniania się pożaru w halach produkcyjnych lub magazynowych. Centrala zamknięć ppoż. działa w oparciu o sygnały wysyłane przez inne urządzenia, np. czujki pożarowe lub centralę SSP. Można do niej podłączyć do 14 czujek pożarowych oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne. Centrala zamknięć ppoż. posiada dodatkowy przycisk alarmowy na obudowie. Alarm można wyzwolić także z przycisku zewnętrznego.